Vård utan VIP


Sedan Alliansens åtta år av skattesänkningar har vi sett hur de med pengar börjat åka i gräddfil när det kommer till sjukvård. Asal Gohari från SSU Uppsala har lösningen: Slopa de privata sjukförsäkringarna.

Alla vet att Alliansen under åtta år vid makten inte gjorde annat än att se det svenska samhället som deras borgerliga experiment. Man experimenterade med allt från skolan och välfärden till jobben. Och det får inte glömmas bort att deras verktyg var skatterna. De åtta åren prioriterades skattesänkning efter skattesänkning och det har satt sina spår. Idag ser vi resultatet. Inte minst om man ser till sjukvården. Den rödgröna regeringen har därför riktat tydliga åtgärder mot just välfärden med bland annat de 10 välfärdsmiljarderna. Men det krävs mer reformer än så. Efter åtta år av Allianspolitik har sjukvården gått och blivit en service som mest gynnar de rika.

Högerpolitikens mantra har alltid varit att ge medborgare mer ”frihet” genom att erbjuda fler val i olika former, val att välja skola, val att behålla och nyttja mer pengar i plånboken men också friheten att kunna välja sjukvård. Alliansen införde under sin tid LOV, en möjlighet för privata aktörer att erbjuda välfärdstjänster. Argumentationen från högerns sida vara att denna lag skulle leda till att sjukvården, främst primärvården, hamnade närmre medborgarna och därmed öka antalet läkarbesök. Men som mycket annat inom borgerlig politik så bevisas alltid motsatsen. Dessutom har man genom en allt mer urholkad vård genom skattesänkningar bidragit till att allt fler tecknat privata sjukvårdsförsäkringar.

Idag är sjukvården inte längre en gemensamt finansierad sektor, de rika kan köpa sig fria från långa vårdköer och primärvården etablerar sig inte där vården finns utan har flyttat till områden med färre sjuka och där den socioekonomiska statusen är hög. Vården bygger numera på efterfrågan snarare än behov. Den rödgröna regeringen måste ta till fler åtgärder än att enbart rikta ekonomiska insatser.

För att den gemensamt finansierade vården ska bli mer attraktiv, så att privata sjukvårdsförsäkringar inte ska fylla något syfte, måste Socialdemokraterna se till att slopa system som LOV och införa landstingsveto mot ny etableringar inom vården. En strukturomvandling i takt med ökade ekonomiska investeringar, som de 10 välfärdsmiljarderna, kommer på sikt leda till att den offentliga sjukvården blir mer lockande.

Vidare måste man påskynda ett arbete för att hindra att de med privata sjukvårdsförsäkringar får ekonomiska förmåner. För även om den offentliga vården rustas upp kommer det fortfarande finnas en möjlighet till privata sjukvårdsförsäkringar. Regeringen måste se över det faktum att privata sjukvårdsförsäkringar leder till skattelättnader. Det är helt orimligt att de som skaffar privata sjukvårdsförsäkringar får en skattefri förmån. Praktiskt taget kan man påstå att det offentliga betalar dem som väljer att teckna privat försäkring. En insats vore exempelvis att avskaffa den skatte fria förmånen och låta den som vill teckna en privat försäkring göra det helt på egen bekostnad och inte det offentligas.

Den rödgröna regeringen har mer ansvar än att bidra ekonomiskt till välfärden och tro att några extra kronor här och där kan täppa igen bristerna efter Alliansen. Socialdemokraterna måste ta sitt yttersta ansvar och lyfta sjukvårdsproblematiken på alla dagordningar. Man måste se över till exempel LOV och de privata sjukvårdsförsäkringarna i samma takt som man riktar ekonomiska insatser. Annars kommer sjukvården förbli en service som bara gynnar de med högre inkomst.