Utbilda flickorna ? stoppa HIV

En ny rapport från den internationella biståndsorganisationen ActionAid visar på ett konkret samband mellan flickors utbildning och deras utsatthet för HIV/AIDS. Flickor som studerat praktiserar i större grad säkert sex och löper därmed lägre risk för att smittas. Ju mer utbildning desto bättre, är en självklar slutsats.

Tidigt i epidemin, före 1995, var högre utbildade kvinnor mer utsatta för HIV. Mycket beroende på att de hade bättre ekonomiska förutsättningar som påverkade deras livsstil. De hade oftare flera partners. Men i detta stadium var också informationen om epidemin knapphändig i Afrika. I takt med att epidemin har spridit sig har dock länken mellan flickors utbildning och HIV förändrats.

110 miljoner barn runt om i världen går inte i skolan och i Afrika är det drygt 22 miljoner flickor som inte gått i grundskolan. Trots ett antal internationella löften om att förbättra utbildningen för fattiga ser verkligheten ut så att den största delen flickor i Afrika inte avslutar grundskolan. En orsak är de ökade kostnaderna för utbildning. Många barn i Afrika måste betala för sin skolgång vilket resulterar i att många stängs ute, och då speciellt flickor.

För att se de verkliga fördelarna med att utbilda flickor behöver skolavgifterna bli avskaffade. Vidare behöver regeringar och privata donatorer uppmuntras att investera mer.

Glappet mellan epidemin och åtgärder minskar i vissa länder. Denna rapport visar att det finns möjligheter att vara steget före viruset. Men detta kan bara ske om människor – framför allt kvinnor och flickor – har möjligheten att välja själva vem de har sex med och hur.