Upp till kamp Steffo!

Tvärdrags Mikael M Karlsson analyserar det politiska läget inför partiledarutfrågningen ikväll av Stefan Löfven (SVT 1, kl 20:00). En ideologisk konflikt i de materiella frågorna, menar Karlsson, är vägen framåt för att isolera rasismen.

Ikväll är det utfrågning av Stefan Löfven i SVT. Utfrågningen sker i ett läge där allt tyder på att alliansregeringen kommer förlora stort i valet, men där det är ytterst osäkert om de rödgröna får majoritet. Tyvärr är det inte alls otänkbart att Sverigedemokraterna blir vågmästare och genom en låst blockpolitik får ett avgörande inflytande. Löfvens främsta uppgift under utfrågningen ikväll är att oskadliggöra Sverigedemokraterna genom att få den politiska debatten att handla om höger mot vänster.

Det finns skäl att vara mycket orolig inför valutgången om två veckor. De rödgröna har förvisso under längre tid haft ett stabilt övertag över allianspartierna och sannolikheten att alliansen ska få egen majoritet är så gott som lika med noll. Men samtidigt, om de rödgröna partierna tappar någon procent nu i valspurten är risken för parlamentariskt kaos överhängande. Oroande signaler kommer från Moderaterna kring hur de kommer agera i ett läge där de tillsammans med Sverigedemokraterna kan fälla en rödgrön regering (se: http://alliansfrittsverige.nu/aktuellt/2014/08/moderaternas-strategibyte-oppnar-dorren-for-nagot-valdigt-obehagligt). Socialdemokratins främsta uppgift är nu att pressa tillbaka Sverigedemokraterna.

Statsvetaren Chantal Mouffe hävdar att vi de senaste decennierna sett en utveckling där politiska partier försökt sudda ut själva grundfundamentet för vad politik är, konflikten mellan olika intressen. Bristen politisk passion och konflikt kan då utnyttjas av rasistiska partier som påstår att konflikten inte längre står mellan höger och vänster utan mellan den egna etniska gruppen och invandrare. Vänstern måste lyckas förmedla att arbetarlöshet och kris i välfärden beror på att regeringens politik gynnat rika och missgynnat fattiga. Risken är i annat fall att utrymmet för rasistiska partier växer.

Extra farligt blir detta när etablerade partier accepterar rasistiska partiers problemformuleringar. När Fredrik Reinfeldt i sitt sommartal hävdade att framtida reformer är otänkbara på grund av ökande flyktingströmmar, då bekräftade han Sverigedemokraternas världsbild. Reinfeldt uppsåt må varit hur rent som helst. Det spelar inte roll. För som debattören Jonas Bergström hävdat, det finns inga antirasistiska svar på rasistiska frågor (se:http://bergstromjonas.se/2014/08/rasistiska-fragor-har-inga-antirasistiska-svar)

Socialdemokratin kan slå undan benen för Sverigedemokraterna genom att visa på en annan konfliktlinje i svensk politik. Konflikten står inte mellan flyktingmottagande och välfärd. Konflikten står mellan skattesänkningar och välfärd.

Om vi får det politiska samtalet att kretsa kring höger-vänsterfrågor står Sverigedemokraterna svarslösa. Sverigedemokraterna är ett högerparti som i nio av tio frågor röstat med alliansen. Deras klassintresse är tydligt. Men paradoxalt nog kommer deras väljare i stor utsträckning från arbetarklassen. Sverigedemokraternas väljare vill ha ett samhälle där folk får jobb och där välfärden fungerar. Det kan socialdemokratin leverera men aldrig Sverigedemokraterna. Och det vet väljarna. Alla undersökningar tyder på att Socialdemokratin har störst förtroende i dessa frågor. Ideologiskt är socialdemokratin och Sverigedemokraterna varandras raka motsatser. Men genom att fokusera på traditionella vänsterfrågor är det inte alls omöjligt att övertyga sverigedemokratiska väljare att rösta på Socialdemokraterna utan att för den delens skull någonsin närma sig Sverigedemokraternas rasistiska politik. Frågan om flyktingströmmar blir helt enkelt irrelevant om vi får den politiska debatten att handla om traditionella vänster-högerfrågor.

Stefan Löfven har alla förutsättningar för att klara av denna uppgift. Socialdemokraterna har mängder med förslag som står i bjärt kontrast till högerpolitiken. 20 000 nya traineejobb i äldreomsorgen, rätt till heltid för alla som jobbar inom offentlig sektor, pressa tillbaka vinstintresset i välfärden. Här kan på sin höjd Sverigedemokraterna och allianspartierna ha fagra löften att erbjuda, men något förtroende kommer de aldrig lyckas få i dessa frågor under de två veckor som återstår till valet. Genom att våga lägga radikala förslag i dessa frågor kan Löfven sätta ett avtryck som styr in debatten till vänster. På så sätt får vi politiken att handla om en ideologisk konflikt. På så sätt oskadliggör vi Sverigedemokraterna.

Det är denna uppgift som åligger Stefan Löfven inför kvällens utfrågning i SVT.