”Stig-Björn Ljunggrens verklighet är inte min verklighet”

SLUTREPLIK. Tvärdrags Mikael M. Karlsson vänder sig emot Stig-Björn Ljunggrens argumentation: ”Att likt Ljunggren döma ut idéer som politiska omöjligheter är en själuppfyllande profetia”.

Stig-Björn Ljunggrens verklighet är inte min verklighet. Ljungren avvisar förslaget om generell arbetstidsförkortning med att hänvisa till hans vänner i de ”högproduktiva” välutbildade globala nätverken” som enligt Ljunggren inte vill skilja på sitt arbetande och privata jag. Men frågan är om personalen i äldrevården har samma uppfattning? Eller ungdomarna med tre olika timanställningar staplade på varandra? Eller de inom bemanningsbranschen som väntar varje morgon väntar på ett telefonsamtal som berättar om de har jobb idag eller inte? Vi lever i en tid då arbetsmarknaden brutaliseras och stressen ökar. Att då ta villkoren för en liten privilegierad grupp som anledning för att raljera över viktiga reformer tyder i bästa fall på dålig kännedom om verkligheten. I värsta fall är det ett uttryck för rent klassförakt.

Jag har aldrig påstått att vad som helst blir verklighet bara för att vi vill det. Vad jag däremot påstått är att ett artikulerande av politiska krav ytterst är den viktigaste förutsättning för att kunna åstadkomma förändring. Politik är att vilja. Och att våga formulera politiska krav. Att likt Ljunggren döma ut idéer som politiska omöjligheter är en själuppfyllande profetia. För just genom att säga att det är omöjligt omöjliggörs för den radikala reformpolitik som hade kunnat mobilisera människor för att driva igenom reformerna. Men det motsatta är också sant. Genom att våga ha förslag som sticker ut kan vi samla tillräckligt många för att driva igenom kraven. Visioner mobiliserar.

Framtiden är inte ödesbestämd utan med politisk organisering kan vi forma framtiden. SSU:s huvuduppgift är därför inte ”ansvarstagande regerande” som Ljunggren tycks tro utan att bidra till att samla människor för förändring. Då kan politiska visioner vara till stor hjälp. Genom att vara ett alternativ till den politiska mitten kan SSU bidra till att flytta den politiska mitten vänster ut. Konflikt behövs inom politiken och måste trycka på för att skapa den konflikten.

Genom att mobilisera människor kan vi göra det som Ljunggren idag dömer ut som rena utopier till morgondagens verklighet.