Starten för det gröna folkhemmet

Stefan Edman har många års erfarenhet från den tid då klimatfrågan var mindre het och han hade mer än ett finger med i spelet när Perssons vision om det gröna folkhemmet utarbetades.


Biologen Stefan Edman har inspirerat Persson till id?n om det gr?na folkhemmet.  Bild: Niklas Larsson/Scanpix

– Jag blev naturintresserad tidigt, berättar Stefan Edman.

Han studerade biologi i Göteborg och blev politiskt engagerad i kristna studentrörelsen som var mycket radikal. Därifrån tog han steget till Broderskapsrörelsen och socialdemokraterna.

– I Broderskap gjorde vi i början på 80-talets partiets radikalaste miljöprogram! Sen blev det ett gemensamt miljömanifest från SSU, Broderskap, kvinnoförbundet och Unga Örnar. På åttiotalet satt jag med i Birgitta Dahls arbetsgrupp för en snabbavveckling av kärnkraften. Anna Lindh, jag och några till bildade front mot vissa andra i gruppen som tyckte man skulle tuffa på!

Sedan 1990 är han frilans och skriver böcker, krönikor och föreläser om miljöfrågor. Det året åkte han också på samma resa till konferensen i Rio som Göran Persson, som han redan kände genom arbetet med programmet "Grön tillväxt".

– 1996 när Göran skulle väljas till partiledare så ringde han och bad mig skriva ett underlag till talet om det gröna folkhemmet.

Mångsidigt begrepp

Vad innebär då hållbar utveckling?

– Det är lite "skört porslin" över ordet! Den engelska termen tycker jag är betydligt bättre: Sustainable, eller uthålligt. Idag har vi inte ett uthålligt samhälle. Det kan gälla både att vi far fram som busar med naturens ekosystem eller att vi skapat så mycket fattigdom och klyftor att samhället inte fungerar. Om alla på jorden skulle leva materiellt lika bekvämt som vi skulle det, med dagens teknik, krävas storleksordningen tre, fyra planeter till! Jag är optimist, jag tror att världen kan klara utmaningen – men det brådskar!

Hållbar utveckling har tre dimensioner, den sociala, ekologiska och ekonomiska.

– Jag brukar säga att den sociala dimensionen är målet, nämligen att skapa det goda livet för alla människor på vår planet. Ekonomin måste vara ett lydigt redskap för detta och den arena vi befinner oss på är den ekologiska – den som är förutsättningen för alltihop. Då förstår man ganska enkelt att vi måste göra detta så varsamt att vi bara tar räntan på kapitalet och inte skadar något.

Att de gröna frågorna betonas mer inom socialdemokratin de senaste åren, är nog många medvetna om, men frågan är hur djupgående skillnaden är.

– Jag tycker att det har skett en förändring inom s de senaste 10 åren, men som inte synts så mycket i media. De som är lite insatta i de här frågorna, vet att det gjorts mycket bra under Persson. Däremot kanske allmänheten fortfarande stämplar oss som lite oprofilerade.

Klimatfrågan har varit stekhet under hösten och vintern, men Stefan Edman säger att detta bara är en av flera toppar.

– Så fort det poppar upp ett miljöhot så märker man att det finns ett slumrande engagemang hos folk. På sjutttiotalet hormoslyr i skogsbruket, på åttiotalet kärnkraftsmotståndet. Under nittiotalet var det svårare, jag minns t ex hur knepigt det var få in en artikel om miljön på DN Debatt och i andra medier.

Sen kom problemet med algblomning, dioxin och utfiskning av torsk i Östersjön – och då kom intresset tillbaka med stor kraft!

– Och när man är ute och föreläser – som jag gör runtom i landet nästan varje dag – märker man hur dessa frågor engagerar och griper tag i människor.

Motbild till individualismen

– Hur tror du att detta engagemang bäst kanaliseras?

– Jag tror att det är viktigt att återupprätta politikens anseende. Vi lever i en så individuell kultur idag och det gäller att visa att politiken och kollektivet verkligen kan göra något på detta område. Jag hoppas oerhört på SSU också i denna fråga – jag tror att ni har förmågan att koppla ihop klimat- och miljöfrågorna med solidaritet, fred och mänskliga rättigheter. Sen tror jag också att det handlar om att visa på vad varje person kan göra hemma i sin egen kommun, på sin skola eller hemma. Ett folkrörelsetänkande i modern tappning, med nya metoder.

Stefan Edman tror att trots att klimatfrågorna är frågor som kan tyckas stora och ogreppbara går det att skapa personligt engagemang hon människor för dem.

– Det handlar – utöver alla enskilda tips om att släcka ljus, åka kollektivt, köpa närproducerat – om att leva ett litet lugnare och varsammare liv. Jag läste i någon undersökning att nästan 90 procent av amerikanska tjejer säger att deras största intresse är shopping. Den livsstilen är ohållbar både för naturen och för oss själva tror jag. "Stressad natur-stressad människa" hör ihop. Vi måste kunna skapa oss identitet och engagemang och känna oss sedda och älskade på annat sätt än genom prylarna.

– Det handlar också om att inte låta tanken "Spelar det någon roll vad lilla Sverige, lilla Jönköping eller lilla jag gör" få fäste, utan att istället tänka "Tänk om alla kände likadant som jag inför de här problemen".

Det vi ska göra är dels att handla saker som är miljövänligt producerade men också att konsumera en ökad andel "klimatsnåla" tjänster istället för varor. Musik, böcker, fotvård, utbildning…

Varför gå före?

Från många håll hörs kritiken att det inte är viktigt att just Sverige försöker att ersätta oljan och avveckla kärnkraften eller på andra sätt hållbarhetsanpassa samhället – utan att det viktigaste är att få de andra länderna med på tåget. Stefan Edman tror att det är viktigt att gå före både för att visa på ett gott exempel, och för att det kan ge konkurrensfördelar när det gäller att utveckla den nya tekniken.

– Ta vindkraften! Medan vi utredde och utredde satsade danskarna på action istället – och har idag världens största vindkrafttillverkning, med 25 000 jobb, stor export och 40 miljarder i bördsvärde. En lysande klimatdriven affärsverksamhet! Nu tycker jag att Sverige bli världsbäst på att bryta oljeberoendet med nya high-tech-bränslen för fordon!

– De mål som oljekommissionen satte upp om att bryta vårt beroende av olja till 2020 var absolut realistiska. Men det kräver att regeringarna framöver satsar stora pengar på detta. Sverige borde bli ledande på andra generationens förnyelsebara bränslen, biogas, DME, FTD! Med bonus i fordonsskatten skall vi förnya och effektivisera vår personbilspark som idag tyvärr är EUs törstigaste! I kombination med nya bränslen kan vi på detta sätt halvera bensin- och dieselanvändningen.

– Vi måste också inse att många andra länder är väldigt duktiga i dessa frågor. Det finns regioner i Kina som ligger långt framme när det gäller alternativ energi, så rätt vad det är kanske de kommer till oss och missionerar. Vi är ingalunda bäst i klassen och det finns mycket att lära på att samverka med andra länder.

Chalmers i Göteborg har till exempel utbyte med Shanghai, och med Kalifornien, vars guvernör Schwarzenegger faktiskt är väldigt progressiv i dessa frågor. Han har anmält bilindustrin för att inte utnyttja bästa teknik, ett fall som har potential att bli lika radikalt som de första stämningarna mot tobaksindustrin.

– Vad hoppas du på i dessa frågor från Mona Sahlin, troligen vår blivande partiledare?

– Jag är glad att hon sagt att klimatfrågan skall bli hennes första fråga – sammankopplad med jobben och solidariteten! Jag har ju jobbat med Mona de senaste två åren och vet att hon är kunnig och drivande i dessa frågor. Jag tror att hon kan uträtta mycket om hon lyckas få partiet mer aktivt. Vi skall bli ledande i Europa!

För det är en sak som Edman är kritisk till i de tidigare s-regeringarnas arbete.

– Vi borde ha varit bättre på att förankra detta i regeringen, så att det blev ett lagarbete kring detta. När vi till exempel hade Björn Rosengren som näringsminister, tappade den gröna näringspolitiken tempo. Frågan om det hållbara samhället måste förankras bättre på lokalplanet i det stora partiet. Ännu är det tyvärr inte en fråga som alla tar till sitt hjärta, trots att "det gröna folkhemmet" rymmer en så stor och spännande sprängkraft! En modernisering och fördjupning av välfärden, i solidaritet med andra länder och med kommande generationer! Vi måste koppla ihop miljöfrågorna med tillväxten, inte fortsätta att tro att tillväxten ska komma först, och sen fixar vi miljöproblemen. ,

– Vilka tre konkreta krav tycker du att SSU ska driva för ett mer hållbart samhälle?

– För det första att göra trafiken mer hållbar. Här kan ni titta på kommissionens förslag om snålare motorer och om utbyggnad av kollektivtrafiken i storstäderna. Samt att bli världsledande på nya bränslen.

– För det andra bör vi jobba med att göra bostäderna energismartare och den tredje frågan är livsmedelsfrågan. Vi bör försöka stimulera konsumtionen till mat som är både hälsosam och bra för miljön. Vi måste också minska vårt behov av att importera mat. Jag är för frihandel, men det är inte bra att skicka biff och tomater 1000 mil!

Stefan skriver krönikor, föreläser på bl a företag och kommuner runtom i landet, och har skrivit ca 25 böcker, t ex "Jorden har feber – kan vi hejda klimatförändringarna?", "Världens chans – om ekologi, teknik och solidaritet" och nu senast "Förundran – tankar om vår stund på jorden". 2005 kom hans statliga utredning om hållbar konsumtion "Bilen Biffen Bostaden" (med ett 60-tal förslag, SOU 2005:51). Våren 2006 var han gen sekr i Göran Perssons Oljekommision, med rapporten "På väg mot ett oljefritt Sverige"