Socialism i en kommun

Därför är kommunal offentlig upphandling ett socialistiskt kampverktyg. 

Den 23 augusti tillkännagav det rödgröna styret i Skåne att deras intention är att regionen ska försöka återta kontrollen över ambulansverksamheten när avtalen med de privata aktörerna löper ut nästa år. Att ha ambulansverksamhet på marknaden har varit en katastrof med avsaknad av personal så att ambulanserna inte har kunnat köra och företag som har gått i konkurs.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill ta tillbaka ambulansverksamheten i egen regi för att det är det bästa för regionen, men kanske borde de också lyfta fram hur detta är en ideologisk övertygelse. Det vi äger gemensamt kan vi också lättare påverka, borde vara argumentet gentemot de som bor i Skåne och använder välfärden. Gilbert Tribo från Liberalerna sa den 23 augusti till dagstidningen Sydsvenskan att det här förslaget endast bottnar i ideologiska principer. Om de rödgröna säger emot det förlorar nog socialdemokratin mer än vad den vinner.

Att kommuner och landsting upphandlar verksamheter som marknaden misslyckas med att ta hand om är strategiskt av många anledningar. Kanske främst: det gör att medborgarna i kommunen får större bestämmanderätt; när vi äger tillsammans kan vi också förändra villkoren. Det leder i sin tur till att folk förhoppningsvis känner att de har större makt över det som händer i samhället.

Kommunal offentlig upphandling som socialistiskt kampverktyg bygger därför på två principer. Kommunen och deras medborgare får makt över delar av produktionen vilket gör att vi kommer närmre ett mer jämlikt samhälle. Den andra principen handlar om att kommunen måste sköta det snyggt. Socialdemokratin kan inte köpa upp äldreboenden och sedan minska bemanningen för att budgeten ska hållas. Eller som i Stockholms län: köpa upp färdtjänsten och sedan låta förarna få svältlöner i slutet av månaden.

Den kommunala offentliga upphandlingen måste då också gå hand i hand med den socialdemokratiska folkrörelsen. Att vara medlem i vårt parti borde vara att kunna påverka det som sker i kommunen och alla dess verksamheter. Steget från att gå från medlem till att vara aktiv på representantskapet och bestämma över det kommuninvånarna äger borde vara så kort som möjligt. Om människor känner att de har makt över den politiska verklighet vi lever i kommer de också vara mindre benägna att ta till sig av fascistiska samtidsbeskrivningar. Om arbetarna på äldreboendet kan gå samman och påverka sitt arbetsliv i fackföreningen men också genom socialdemokratin kommer de inte längre skylla nedskärningarna inom välfärden på flyktingmottagandet. Om politiken måste anpassa sig efter de här rösterna och börja omfördela resurser för att skriken blir för höga kommer vi närmre socialismen.

Den 19 maj skrev Stefan Löfven och Ardalan Shekarabi en debattartikel i DN Debatt om de nya reglerna för offentlig upphandling som skulle lämnas till Lagrådet med anledning av alla alarmerande rapporter om hur offentlig sektor upphandlar verksamhet och sedan dumpar lönerna. De två ministrarna skrev: ”Regeringens politik bygger på ordning och reda. Rätt och plikt. Vi tolererar inte att våra gemensamma resurser går till något som de inte är avsedda för. Sverige ska ha ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv.”

Att offentligheten och kommunerna upp handlar verksamheter bör därför betraktas som en socialistisk kampmetod, där rättvisa villkor också innebär inflytande över produktionen. Ett rättvist arbetsliv borde innebära ett arbetsliv som inte bygger på hierarkiska strukturer.

Snart kommer en Findus-fabrik i Bjuv att läggas ner. Bjuv är en småort strax utanför Helsingborg i Skåne där fabriken som producerar bland annat fisk och grönsaker sysselsätter stora delar av befolkningen. Ett helt samhälle riskerar nu att fallera för att några ägare vill förflytta produktionen utomlands och sänka lönekostnaden. Politikerna står handfallna. Än en gång har det blivit tydligt hur hårt våra liv är knutna till kapitalets nycker. Men kanske finns det medel att sätta emot?

I år tog Lunds kommun tillbaka två äldreboen den från en privat aktör. Det rödgröna styret i Region Skåne vill köpa tillbaka ambulansverksamheten. Det är att stärka upp vår gemensamma välfärd och kämpa emot en marknadsliberal syn på samhället. Vi tar tillbaka det som marknaden en gång fick lov att ta ifrån oss. Men tänk om vi också skulle kunna vidga tanken om vad välfärden kan vara?

Bjuvs kommun hade kanske kunnat köpa upp Findus-fabriken och ge arbetarna där sin plats tillbaka. Det hade både gett arbetarkollektivet ökat inflytande och den växande fascismen i Skåne mindre grogrund. Det socialdemokratiska projektet måste nämligen hela tiden ge människor en bild av att en annan verklighet är möjlig och visa att det är en verklighet där vi äger, påverkar och driver tillsammans. Där människor får inflytande över det som är närvarande i stora delar av deras liv: arbetet. Den progressiva kommunala offentliga upphandlingen kan vara ett sätt för människor att tro på och vara med att bedriva det socialdemokratiska projektet på nytt.