Socialdemokratin svek sina värderingar

Socialdemokratin svek sina värderingar

I eftervalsdebatten tar Lena Sommestad bladet från munnen och diskuterar hur arbetarrörelsen ska möte och bryta högerns skördetid som just nu råder.

Tonen har skärpts i Socialdemokraternas eftervalsdebatt. Kritiken mot partiets ledning växer. Men skarpa sanningssägare finns inte bara inom partiet, utan också utanför.

En av dessa sanningssägare är Nils Karlson, VD för tankesmedjan Ratio. Karlson har under många år varit en ledande profil i högerns intellektuella offensiv. Nu noterar han, inte utan belåtenhet, att skördetiden för högern har kommit.

Sverige har idag inte bara en radikalt annorlunda välfärdsmodell än för 25 år sedan, förklarade Karlson i Dagens Nyheter tidigare i höst. Denna nya, marknadsbaserade välfärdsmodell har dessutom till största delen byggts upp av socialdemokrater. Det är socialdemokratiska regeringar som ”pragmatiskt” har förverkligat högerns program. Detta har skett utan ideologisk omprövning eller nytänkande inom socialdemokratin, noterar Karlson. Partiets retorik och faktiska politik har helt enkelt inte hängt ihop, ”vilket kan förklara deras kräftgång.” Desto bättre har ideologin och praktiken hängt ihop för de borgerliga partierna. Skatter och bidrag har sänkts, marknader har avreglerats och privata aktörer har fått större utrymme – allt i linje med borgerlighetens dröm om ett samhälle med mer makt åt marknaden.

Hur är det möjligt för ett parti som Socialdemokraterna att svika sina egna värderingar? Mitt svar är att partiets ledning befinner sig i ett förödande intellektuellt underläge. Nils Karlson och hans kolleger i högerns många tankesmedjor har efter år av hårt arbete uppnått sitt mål. Socialdemokraterna har inte bara accepterat den verklighetsbild som högern har valt. Man har också underlåtit att ens försöka formulera någon egen.

Många progressiva debattörer i Sverige känner frustration över de ekonomiska resurser som högerns tankesmedjor kan mobilisera. Men att börja med kritik mot högerns ekonomiska makt är att börja i fel ände. Högern har alltid suttit på samhällets ekonomiska makt. Just därför måste socialdemokraterna satsa ännu hårdare än högern på kunskap och skarpa argument. Det är inte högern och näringslivet som har valt att sätta kunskap och kvalificerad idédebatt längst ner på Socialdemokraternas politiska dagordning. Det är partiet självt – och framförallt dess politiska ledning.

Historiskt byggde den svenska socialdemokratins framgångar på en stark allians mellan folkrörelsernas folk å den ena sidan och progressiva forskare och experter å den andra. Idag har den alliansen tappat sin kraft. Socialdemokraterna har inte bara svårt att hitta nya former av mobilisering som kan ersätta den klassiska folkrörelsen. Man har också försummat den långt enklare uppgiften att utveckla goda kontakter med progressiva forskare och experter, som kan bistå partiet med de analyser som behövs i kampen för jämlikhet och solidaritet.

Var finns vägen framåt?

Det viktigaste är att partiet nu bygger en egen kunskapsbas. Det gäller inte minst den ekonomiska politiken. Här har högerns verklighetsbild fått starkast fäste, och här finns därför roten till socialdemokratins intellektuella nederlag.

I ekonomisk och samhällsvetenskaplig forskning finns idag ett stort stöd för den insikt som historiskt har byggt upp socialdemokratisk ekonomisk politik: insikten om att en stark välfärdspolitik och en stark miljöpolitik främjar ekonomiskt välstånd. Satsningar på hälsa, utbildning och miljö är lika viktiga för ekonomin som företagens villkor. En politik för hållbar samhällsutveckling har fokus på människan.

Det är dags att vända debatten. Högerns verklighetsbild har segrat. Nu måste den utmanas.

Nils Karlson skrev på Dagens Nyheters debattsida den 4 november under rubriken ”Den svenska modellen måste skapa fler jobb för att överleva”.

Lena Sommestad, tidigare miljöminister (S) och professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet Hon bloggar begåvat och hoppfullt här.