Ship to Gaza: Gemensam handling ger vind i seglen

För några veckor sedan lättade trålaren Marianne ankar för att styra kosan mot Gaza. Färden arrangeras av organisationen Ship to Gaza och syftar till att bryta Israels blockad av Gazaremsan. Mikael M Karlsson från Tvärdrags redaktion är ordförande för Ship to Gaza i Sverige. Läs krönikan i sin helhet i Tvärdrag #2 2015. 

Snickaren som leder arbetet jobbar med en metodisk självsäkerhet. Det gamla lastutrymmet för fisk har på bara några dagar förvandlats till funktionsdugliga kojplatser. Jag gör mitt bästa för att få golvplattorna på plats. Senaste gången jag höll i en hammare var när jag som tolvåring försökte bygga en koja. Som tur är får jag hjälp av en språkstudent. Hon upprepar hela tiden att hon aldrig gjort något likande, men hennes inlärningsförmåga på området överstiger min. Snart börjar hon komma med idéer kring hur arbetet kan utvecklas.

När vi tar paus säger snickaren att det här är första gången han känner att hans yrkeskunskaper faktiskt bidrar till att förändra någonting. Bortsett från några fackliga möten här och där har han under sina över 40 år i livet aldrig tidigare varit politiskt aktiv. Nu sitter vi i lastutrymmet till Ship to Gazas båt Marianne som snart ska segla för att bryta blockaden av Gaza.

Poeten Jenny Wrangborg skrev efter vår förra aktion att Ship to Gazas främsta resa inte är en resa över världshaven utan en resa igenom människors medvetande. Ur gemensam handling uppstår någonting nytt. Den aldrig tidigare politiskt aktive snickaren renoverar en fiskebåt för att bryta blockaden av Gaza. Akademikern som inte hållit i en hammare sedan han var tolv sätter golvplattorna på plats. Språkstudenten blir lärare i snickeri. Det är välbelagt i sociologisk forskning att gemensam aktion flyttar normer kring vad som är möjligt. Det gör att rörelsen växer, men också att vi som deltar växer som människor. Gamla roller utmanas och nya möjligheter skapas.

Ship to Gaza är ingen organisation som är befriad från konflikter. I en organisation som förenar kommunister, liberaler, anarkister och socialdemokrater är det oundvikligt att det gnisslar ibland. Men en av mina viktigaste lärdomar från Ship to Gaza är att när vi går till aktion är konflikterna som bortblåsta. Genom att enas kring ett minimalistiskt mål, att häva blockaden av Gaza, kan också gamla oförrätter läggas åt sidan. Vi kan ha olika åsikter om varför konflikten finns, hur flyktingfrågan ska lösas eller hur en framtida palestinsk stat ska se ut. Men vi håller alla med om att vi har ett ansvar att agera för att häva blockaden. Gemensam handling förenar.

Varje reellt steg framåt är mera värt än ett dussin program, skrev en gång Marx i en brevväxling till W. Bracke. Adressaten kunde lika gärna vara oss unga politisk aktiva i dag. Det är när vi gör saker vi blir relevanta. Må det vara läxhjälp i förorten eller feministisk nattvandring för att öka tryggheten i det offentliga rummet. Eller att renovera en fiskebåt för att segla över världshaven för att bryta en blockad.

Handling är och förblir den bästa agitation.