Revolutionen politikerna inte såg

Genteknologin tar stora kliv framåt och står på randen att revolutionera ivsmedelsproduktion, hälsovård och – människan, ännu en gång. Men varför diskuterar inte politiken dessa viktiga frågor som i högsta grad är politiska. Tvärdrag bad Mats Engström undersöka politikens förhållande till den nya genteknologin. Han fann ett stort vakuum.