Rena rama Marx

 

Det Europeiska socialdemokratiska initiativet ”Together” höll konferens i Bryssel. Tvärdrags Susanna Kierkegaard var där och ger en analys av Labourledaren Jeremy Corbyns anförande.

Skägg världen över förenen eder – ni har inget att förlora utom möjligtvis håret på knoppen, ropar Jeremy Corbyn ut i publiken till en deltagare med ansiktsbehåring.

Nog för att ovanstående var ett skämt i förbifarten, men Corbyn har mer än skägget gemensamt med Marx. Den brittiske Labourledaren kan onekligen sin socialistiska teori, och för en lyssnare är det ingen tvekan om att flörtarna med den tyske filosofen är flertaliga.

Corbyn höll anförande på en konferens för europeiska socialister i Bryssel. På första parkett satt vår egen Stefan Löfven inklämd mellan diverse höjdare inom europeisk socialdemokrati.

Corbyn talade bland annat om hur den teknologiska utvecklingen relaterar till socialism. Han konstaterade att ny teknik har en otrolig socialistisk potential, men att den i nuläget utnyttjas av företag vars affärsmodeller bygger på att etablera monopol och köra arbetsvillkor och löner i botten. Till exempel florerar företag som låter lågbetalda och osäkert anställda köra ut mat från restauranger på cykel, mobila plattformar för privata taxichaufförer med dåliga villkor, och nätjättar som undviker att betala skatt. Tekniken har enligt Corbyn låtit en ännu mer exploaterande form av kapitalism uppstå, och socialister världen över måste ta tag i nya sätt att använda den teknologiska utvecklingen till folkets och arbetarnas fördel.

Detta resonemang har mycket gemensamt med vad Marx förutspådde för 150 år sedan. Herrn i fråga var övertygad om att utveckling av teknologi och produktionsteknik är både oundviklig och oumbärlig för det kommande socialistiska samhället. Marx såg kapitalismen som ett nödvändigt steg i historien. Snabb utveckling av teknik och produktion har varit utmärkande för vårt nuvarande ekonomiska system, och Marx trodde att hög produktionskapacitet skulle vara nödvändigt för att kunna tillgodose allas behov i ett socialistiskt samhälle.

Men teknologisk utveckling har inte bara fördelar. Senare filosofer som Allen Wood har betonat att ökad produktionskapacitet kan leda till mer alienering om produktionen inte regleras. Marx skrev mycket om att arbetare under kapitalismen utvecklar en ohälsosam distans när de arbetar. Alieneringen är en reaktion på svåra och rent ut sagt trista arbetsförhållanden. Fabriksarbetare som sätter ihop hundratals avgasrör om dagen men aldrig ser en färdig bil känner distans till produkten hen skapar, och till arbetet hen bara utför som en plikt så att hen kan ha råd att leva. Hen känner också distans till sina kollegor och andra arbetare, som hen bara förts samman med genom det dystra fabriksjobbet. Sist men inte minst hävdar Marx att arbetarklassen alieneras från människans natur, eftersom vi behöver vara kreativa och arbeta tillsammans för att må bra och nå vår fulla potential.

Marx resonemang är inte helt olikt Corbyns observationer. Många nya teknikbaserade företag pressar ner löner och villkor, men det är inte teknologin i sig vi ska skylla på. Ny teknik har både enorm positiv och negativ potential – det är upp till socialister, säger Corbyn, att ta sig an utmaningen och se över hur man kan omforma ekonomier och samhällen. Först då kan vi utnyttja kraften i den nya tekniken och få en ekonomi som gynnar det stora flertalet, inte bara några få. Inte helt olikt vad Marx ville.