Regeringen måste våga beskatta de rika


”Privat egendom måste beskattas hårdare. Förmögenheter och arv. Bankerna och bolagen. Vartenda jobbskatteavdrag bör steg för steg dras tillbaka.” Alexander Petersson från SSU Stockholm efterlyser en storsatsning på välfärden och ett värdigt flyktingmottagande. 

Regeringen Löfven har nu meddelat att man vill införa gränskontroller kring Sverige och dessutom riva upp Dublinförordningen. Förordningen är tänkt att ersättas av en ännu hårdare ordning där asylsökningar ska ske vid gränsen till EU. Flyktingar ska inte längre få välja vilket land de vill söka skydd i och riskerar därmed att hamna i länder med fascistiska regeringar så som Ungern.

Uppgörelsen om tillfälliga uppehållstillstånd innebar att man köpte borgerlighetens politik. Med de inre gränskontroller som nu annonseras finns risken att polisen ännu en gång får möjlighet att rasprofilera människor som rör sig i det offentliga rummet i Sverige.

En socialdemokratiskt ledd regering borde förstå att politiken som förs undergräver den egna legitimiteten. I stället för att komma överens med borgerligheten borde man beskatta de rika för att kunna upprätthålla en anständig välfärdsstat, där ett drägligt och värdigt flyktingmottagande är en central del.

Trots den rådande situationen väljer man att acceptera och bevara de borgerliga reformer som Alliansregeringen införde och som varit hårda slag mot välfärden, så som det första, andra, tredje, fjärde och femte jobbskatteavdraget. Den totala skadan som åsamkats staten uppgår till ett värde av över 140 miljarder kronor i skattesänkningar. Sådant får effekter.

Vi befinner oss i ett läge då vi måste välja om vi vill agera eller om vi vill låta allt vara som det är. Väljer vi det senare behöver vi inte ens ställa upp som ett politiskt parti i allmänna val.

Svåra situationer kräver drastiska åtgärder. Men till skillnad från regeringen ska vårt val inte vara att fortsätta sparka nedåt. Är det något håll vi ska sparka åt så är det uppåt. Upp mot sådana som Bert Karlsson som suger ut flyktingmottagandet som den kapitalist han är. Upp mot den samhällselit som lägger pengarna på hög medan välfärden klappar ihop. De som tjänar 60 gånger mer än arbetare och samtidigt säger att vi inte har råd att ta emot flyktingar.

Det är dags att den samhällsklass som stjäl resultatet av vårt arbete börjar betala för sig. Så löser vi den resursbrist som regeringen använder som motivation till att fortsätta strama åt och föra en rasistisk migrationspolitik.

Privat egendom måste beskattas hårdare. Förmögenheter och arv. Bankerna och bolagen. Vartenda jobbskatteavdrag bör steg för steg dras tillbaka. På längre sikt måste vi också börja se över möjligheterna till socialiseringar av företag och annan privat verksamhet där vinster idag samlas på hög, för att på så sätt säkra inkomsterna till staten och genom det säkra välfärden, och för att demokratisera produktionen och lägga makten i folkets händer – på riktigt.

Så flyttar vi fokus från den rasistiska samhällsdebatten och riktar den mot konfliktlinjen mellan arbete och kapital. Så löser vi den samhällskris vi idag är i, och som sträcker sig längre än till att flyktingar idag försöker få sig en säker tillvaro i flykt från ett helvete av förföljelse och krig.

Alexander Petersson är distriktsstyrelsledamot i SSU Stockholm