SSUs väg till folkrörelse

Steget mellan att vara medborgare och politiskt aktiv har aldrig varit så stort som idag. SSU har de senaste åren gått från att vara en organisation med tiotusentals medlemmar till en organisation för ett fåtal tusen medlemmar. Detta har lett till att vi äntligen fått upp ögonen för behovet med att återuppliva …  Läs mer »

President Persson

Ordförande Persson (SVT) och Aldrig ensam, alltid ensam, Samtalen med Göran Persson 1996–2006, av Eric Fichtelius, Norstedts (2007). Två män som umgås i det fördolda under flera år. Hemliga möten. Ibland på Sagerska, ibland på Harpsund, vid något tillfälle i Erik Fichtelius radhus. De måsteha smugit. Vad säger Fichtelius till kollegorna på …  Läs mer »

En omvänd Robin Hood-reform

Den borgerliga regeringen med kristdemokraterna i spetsen inför nu ett kommunalt vårdnadsbidrag från 1 juli 2008. Detta skall finansieras av kommunerna utan några extra tillskott av skattemedel från regeringshåll. Det innebär en nedskärning av förskolans resurser som blir mycket kännbar med kraftigt sänkt kvalitet genom större barngrupper och lägre personaltäthet, som följd. …  Läs mer »

En bok i terrorns tid

Som journalist på Reuters har Eva Sohlman fått unika inblickar i ett för västerlänningar i allmänhet och för västerländska kvinnor i synnerhet mycket otillgängligt land – nämligen Yemen. För en person som jag, som inte vet så mycket om landet utan mest har förutsatt att det varit en fattigare men i övrigt …  Läs mer »

Människor och grävmaskiner

En bil brinner, några kvinnor gråter och nyhetsankaret meddelar att tio personer har omkommit och minst trettio har skadats efter det senaste i raden av självmordsattentat. På några sekunder är det klart. Nyhetsankaret har gjort sin samhälleliga plikt och kan nu andas ut, le och presentera sportresultaten. Det är ungefär så rapporteringen …  Läs mer »

Någon annans normalitet

Plötsligt såg jag mig själv springa fortare än någonsin, med världens största skräckklump i halsen. De andra var försvunna och från alla håll hörde jag skott avlossas. Jag sprang in i ett trapphus och hukade ihop mig i fosterställning. När jag satt där och skakade minns jag att jag tänkte: "Om någon …  Läs mer »

Träffsäkert om vardagsrasism

När jag läser "Orientalism på svenska" blir jag obehagligt medveten om mina egna fördomar och stereotypiseringar. Framförallt blir jag obehagligt medveten om att jag aldrig diskuterat de frågeställningar som boken tar upp, inte i SSU och inte någon annanstans. I alla fall har jag aldrig gjort det med det allvar och det …  Läs mer »

Kritiken mot Kyoto och en grön vision för socialdemokratin

Ibland framstår Kyotoprotokollet som den enda lösningen som finns på världens klimatproblem. Daniel Suhonen besöker World Social Forum i Kenya och ser att det finns både en välförtjänt kritik mot Kyoto samt alternativa lösningar. Kan detta leda till en förnyad vision för socialdemokratin?   Vintern 06/07 kommer troligen att gå till historien …  Läs mer »

En lyssnande kandidat

Den 22:e april inleds det franska presidentvalet. För första gången i historien kan Frankrike få en kvinnlig statschef. Socialistpartiets kandidat vill skapa ett "rättvisare Frankrike". Men hon har också lovat att hon skulle börja en presidentperiod med att lagstifta mot kvinnovåld. – Jag är den enda, som kan åstadkomma en nödvändig förändring …  Läs mer »

Deltagande revolution

Det franska Socialistpartiet har genomgått en revolution under det senaste året, vittnar flera yngre partimedlemmar om. Några av dem tycker att Ségolène Royal inkarnerar den här förändringen, medan andra först föredrog en annan kandidat. Inför årets presidentval har partiet prövat flera nya metoder. Allt för att undvika en upprepning av det chockerande …  Läs mer »