Människor och grävmaskiner

En bil brinner, några kvinnor gråter och nyhetsankaret meddelar att tio personer har omkommit och minst trettio har skadats efter det senaste i raden av självmordsattentat. På några sekunder är det klart. Nyhetsankaret har gjort sin samhälleliga plikt och kan nu andas ut, le och presentera sportresultaten.

Det är ungefär så rapporteringen av Israel-Palestina-konflikten ser ut. Förutom de enstaka gånger då murens existens och israeliska offensiver uppmärksammas så får media det att se ut som om konflikten egentligen bara bestod av en massa självmordsattentat.

Den första delen i "Bulldozers mot ett folk" handlar just om den palestinska vardagen. Andreas Malm kom ner till Palestina genom gräsrotsrörelsen ISM, International Solidarity Movement, för att på något sätt försöka förmildra konsekvenserna av den återockupation som Israel genomförde i slutet av 90-talet. Genom ögonvittnesskildringar blandat med historiska tillbakablickar beskriv den vidriga förnedring och de övergrepp som den palestinska befolkningen har tvingats, och fortfarande tvingas, uthärda. Att han själv är där märks tydligt när man läser boken och kontrasten till den vanliga rapporteringen i media är slående. Plötsligt är palestinierna inte siffror längre. De är människor.

I den andra delen granskas hur Palestinafrågan har behandlats i Sverige. Bokens underrubrik "Om ockupationen av Palestina och det svenska sveket" ger kanske en ledtråd till Malms egen synpunkt.

Vi tas med på en ranglig resa från Tage Erlanders tro på Israel som den demokratiska socialismens hopp i mellanöstern, till Olof Palmes och Sten Anderssons stöd till PLO och intifadan för att till sist stanna hos Göran Perssons och Anna Lindhs mer "nyanserade" bild av konflikten. I det här fallet betyder nyanserad att inte riktigt våga ta ställning utan istället ge sitt tysta godkännande till Israels fortsatta brott mot de mänskliga rättigheterna.

I den tredje och sista delen tas det övriga internationella arbetet upp. ISM presenteras – kanske lite för – utförligt och framförallt bojkotten av israeliska varor som kampmetod diskuteras.

"Bulldozers mot ett folk" är helt enkelt en mycket bra introduktion till en konflikt som alla har hört talas om men alldeles för få är insatta i. Förhoppningsvis bidrar boken till ett ökat intresse för Palestinafrågan, framförallt inom våra egna led, och att övertygelsen om att världen slutar vid EU:s gränser ebbar ut tillsammans med "Vi älskar Göran och Göran älskar oss"-ropen.