Livet längs arbetslinjen

Att söka gestalta den arbetslinje som nu drivs handlar inte bara att prata om de som ska tas ur arbetslöshet. Det handlar än mer om det 2/3-dels samhälle som nu skapas där allt ljus riktas mot dem för vilka det ska löna sig att jobba. Maja Nordström och Felix Antman Debels, båda Tvärdrags redaktionskommitté, har skrivit ett reportage om vad som händer om man inte pallar trycket, om man faller utanför. För att få ett jobb idag ska du drillas av jobbcoacher för att få rätt attityd, kunna skriva ett CV, ha social kompetens och ha rätt stil, personlighet. Det handlar också om att acceptera de villkor som ges, inte klaga, kunna spelreglerna, inte falla ur. För utan gymnasiebetyg är du körd. Har du dessutom taskig attityd är det än värre. Möt Erika, Massoud, Linnea, Jeanette, Liza, Said och Cynthia för att ta del av dagens arbetsmarknad.