Ledare: ”Vi är många fler”

Ledaren är ursprungligen publicerad i Tvärdrag nr 4/2016 

 

”We are the 99 percent”. Vi är de 99 procenten. Parollen användes av Occupy-rörelsen 2011, när demonstranter intog börshajarnas Wall Street i New York. Men egentligen är den mycket äldre än så.

Hos den unga socialdemokratin, långt innan den tog makten, fanns en övertygelse om att de en dag skulle ta över. De såg hur både arbetarklassen och arbetarrörelsen växte och växte. Vi är flest, den dag det blir demokrati kommer vi ta makten.

I detta, vi är många medan de som äger är få, finns grundbulten till socialismen. Vad Occupy Wall Street utgick från var samma kärna men i en ny tappning. Genom att peka på den rikaste procenten säger man också indirekt att alla vi andra, oavsett hudfärg, härkomst, om vi är arbetare, tjänstemän, kvinnor, män, har gemensamma intressen.

Dessutom pekade ”Vi är de 99 procenten” exakt på den utveckling som sker i ekonomin. De allra rikaste blir rikare. På alla andras bekostnad. Ja, även på planetens bekostnad.

Bernie Sanders presidentvalskampanj var tydligt inspirerad av samma retorik. Nya växande vänsterrörelser i Europa riktar också de udden mot en ekonomisk elit vs folket. Uppenbarligen finns fortfarande något mobiliserande i konfliktlinjen enprocentarna mot resten.

Därför försöker vi i det här numret av Tvärdrag förstå ojämlikheten genom att studera de som tjänar på den – de rika. Vilka är Sveriges enprocentare: Hur har de det på skatteparadisöar, i mataffären, i politiken, i skolan, vad konsumerar de för kultur och hur fungerar framgångsrika företag i dagens kapitalism? Vilken makt har de?

För de är makthavare, utan att det påtalas särskilt ofta. Det sänds inga debatter mellan olika kapitalister på Agenda, trots att de har minst lika stor makt som partiledarna.

Vi filar också på vägarna fram för att skapa jämlikhet och rättvisa. ”Gör din plikt och kräv din rätt” är ett återkommande mantra i politiken och när socialdemokrater beskriver principerna för det samhälle vi vill bygga. Alla ska bidra efter förmåga och få efter behov. De rika är en grupp med mättade behov men som inte bidrar efter förmåga till samhället. Ett välfärdssamhälle där ”gör din plikt, kräv din rätt” ska vara huvudprincipen kräver att alla agerar efter den devisen. Och framförallt att politiken ser till att alla agerar efter den devisen. Vi måste se till att de rika bidrar till jämlikhet och en rättvis samhällsutveckling.

Men svaren på det ryms inte i en tidning allena. De här diskussionerna måste fortsätta, och det hoppas vi att du som läser vill göra. Och att vi tillsammans lyckas med mobiliseringen. Mobiliseringen kring att vi, de 99 procenten, ska ta tillbaka vad som är vårt.