Riket – Kina

Giftet finns fortfarande i marken

Ur nummer 2 2008, tema Kina hämtar vi detta reportage. Om en by där invånarna gjorde motstånd mot systemet och de illegala miljögifterna. Texten är ett utdrag ur boken Den harmoniska revolutionen – rebeller, patrioter och vanliga kineser av Ulrika K Engström. …  Läs mer »

Tema Riket i radio Tvärdrag

I programmet möter du författaren och Tvärdragskribenten Ulrika K Engström, som skrivit kinaboken Den harmoniska revolutionen, Hon väljer också låtar ur sina kina-pop-favoriter och samtalar med Daniel Suhonen. Med är också Maja Nordström, redaktionsmedlem i Tvärdrag som pratar om svenska företags hyckleri och handel och Jesper och Raul som debatterar en svensk OS-bojkotts …  Läs mer »

Ta plats, äga rum

När feminismen var på allas läppar i början på 2000-talet var det lätt att vara feminist – och aktivist. Framtiden låg för feminismen, förändringens tid var kommen. Men så hände något, runt 2005. Med rörelsen och med samhället.– Vi kände båda en trötthet, att hela den feministiska diskussionen reducerades till val av …  Läs mer »

Klassintresset och högskolepolitiken

Politiken som förs minskar kraftigt antalet platser i vuxenutbildningen och ökar inte platserna i högskolan trots att ungdomskullarna växer. Detta innebär att de närmaste årskullarna får mindre möjligheter att läsa på högskolan. Man kan undra varför regeringen vill begränsa ungdomars chans till utbildning. Utbildningspolitiken är viktig för en socialdemokrat både för att …  Läs mer »

Kolonialism genom fri handel

Kina växer. I synnerhet ekonomiskt och politiskt. Som alla växande ting måste Kina söka allt mer näring för att fortsätta sin tillväxt. För att tillmötesgå ett ökat behov av råvaror har Kina höjt sin närvaro i många länder. Omvärldens syn på saken har varit delad. Vissa menar att Kinas framflyttade positioner är …  Läs mer »

Tillväxten och människans värde

Den explosiva utvecklingen i Kina har skapat en tryckvåg som rullar runt jordklotet. Många av världens politiskaledare ser på Kina med blandade känslor, både fruktan och beundran. Det transnationella kapitalet är i högsta grad närvarande. Syftena är dubbla, storföretagen vill både utnyttja den billiga kinesiska arbetskraften och sälja varor på den expanderande …  Läs mer »

Var är SSU?

 Det är fruktansvärt svårt att leva utan en bärande längtan. Orden är poeten Kristina Lugns och är betecknande för dagens arbetarrörelse. Frågan vi alla bör ställa oss är: Vad vill vi, vad kan vi, vad törs vi? Efter budgetsaneringens 1990-tal har arbetarrörelsen aldrig återfått initiativet. Svaret på frågan varför socialdemokratin måste vinna …  Läs mer »

Nytt nummer av Tvärdrag – Riket

I tusentals år har Kina funnits där. Mongoler, kejsardynastier, ockupanter, maoister har regerat landet. Aldrig folket. Oavsett regim verkar massan ha varit ett medel för makten. Idag råder kommunistisk kapitalism. Många länder är mer eller mindre auktoritära. Kina ett av dessa. En korrupt olympiarörelse gav spelen till Peking. Sedan kom protesterna. Bojkott …  Läs mer »

Tvärdrag i Studio ett

1 maj specialOppositionsledaren Mona Sahlin får rysningar och hjärtat bultar inför första maj, den internationella arbetarrörelsens dag. Men allt färre sluter upp i demonstrationstågen. Har första maj spelat ut sin roll i Sverige? Finns det andra arenor som fungerar bättre som skyltfönster för politiskt missnöje, eller kommer första maj tvärtom att växa …  Läs mer »