Hållbar utveckling

Grön ledartröja

Klimatförändringarna innebär att vi går en framtid till mötes som kan sluta i en långsam plågsam död. Klimatfrågan är vår tids överlevnadsfråga. Vi, framförallt vi i väst, måste förändra vårt sätt att leva. Som folkrörelsemänniska är det härligt att få se hur samtal startar och hur fler engagerar sig i stort och …  Läs mer »

Viktiga problem, men lite väl personligt

 Gustav Fridolin skriver i denna bok om sin syn på världsproblemen, uttryckt genom sin egen resa "från Vittsjö till världen". Tilläggas skall kanske att Fridolin växte upp i Vittsjö. Genom personliga upplevelser och betraktelser, blandat med mer av debattinlägg och statistik, belyser han olika problem i Sverige och i världen. Fridolins genomgående …  Läs mer »

Mardröm vid Victoriasjön

Sjön töms av både fiskar och människor. Människor lever på gatan. Unga tjejer prostituerar sig och hiv är inte ett sällsynt virus som det är har i Europa, det är en del av vardagen, en del av risken med att överhuvudtaget leva. Rika företag rusar fram mot kortsiktiga vinster och ekologisk kollaps …  Läs mer »

När monopol behövs

Vi måste hitta nya sätt att trygga tillväxt. Men framförallt måste det vara en ekologiskt hållbar tillväxt. Eftersom den fria marknaden bara under det senaste århundradet visat sig kapabel att smutsa ner en hel planet så krävs det en politisk styrning och inverkan på marknaden för att nå det ekologiskt hållbara samhället. …  Läs mer »

Grön fred!

Om man vill rädda miljön, är det då bäst att gå med i en organisation som bara driver miljöfrågan, eller är det bättre att gå med i ett politiskt parti? Tvärdrags Ann-Sofie Nelstrand besöker Greenpeace och har ett samtal om att rädda världen och om medlemsdemokrati. Detta nummer av Tvärdrag behandlar hållbar …  Läs mer »

Starten för det gröna folkhemmet

Stefan Edman har många års erfarenhet från den tid då klimatfrågan var mindre het och han hade mer än ett finger med i spelet när Perssons vision om det gröna folkhemmet utarbetades. Biologen Stefan Edman har inspirerat Persson till id?n om det gr?na folkhemmet.  Bild: Niklas Larsson/Scanpix – Jag blev naturintresserad tidigt, …  Läs mer »

Tillväxt, välfärd och miljö

Måste man som miljöaktivist vara kritisk till tillväxt? Inte nödvändigtvis, men vad hållbar tillväxt egentligen är, är inte självklart. Efter att i flera år ha legat i dvala kom miljöfrågorna i höstas upp på den politiska och mediala dagordningen. Internationellt bidrog en rapport från Världsbankens tidigare chefsekonom, Sir Nicholas Stern, till det …  Läs mer »

Victoriasjön – ett ekologiskt skräckexempel

Hållbar utveckling handlar inte bara om miljö och ekologi. Det handlar i lika hög grad om socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. I problematiken kring Victoriasjön kan vi se riktigt dåliga exempel på alla tre formerna av hållbar utveckling. Nilaborren ?r en aggressiv rovfisk som efter att den planterades in i Victoriasj?n har …  Läs mer »

Vadå hållbart?

Hållbar utveckling är ett begrepp jag har haft lite svårt för. Det verkar handla om allt. "Samhället ska bli hållbart" säger man. Vad betyder det? Att ojämlikhet ska minska, att ekonomin ska växa lagom mycket, att budgeten ska vara i balans, män och kvinnor ska bli jämställda och att många ska delta …  Läs mer »