S.O.S Världen

Maktmissbruk och gamla konflikter -så hotas demokratin i Burundi

"Burundis framtid är oviss. Under den senaste tiden har flera personer mist sina liv i dödliga granatattacker och oron är stor för att konflikterna från inbördeskriget 1993 - 2005 ska blossa upp på nytt. " …  Läs mer »

Intervju med satirtecknaren Max Gustafson: ”Jag vill ju sparka uppåt”

" Dels måste yttrandefriheten värnas, dels bör man som konstnär fundera kring vilka strider som är värda och ta och vad man vill uppnå med dem. För Max är det viktigt att inte provocera för provocerandets skull. Då springer man islamofobernas ärenden." …  Läs mer »

Biståndet under lupp – vad händer egentligen med enprocentsmålet?

"Sverige toppar listan bland de rika länderna med en biståndsbudget som motsvarar en procent av Sveriges BNI. Denna siffra är dock vilseledande. Avräkningar från biståndsbudgeten har ökat kraftigt under 2000-talet då kostnader för bland annat flyktingmottagande ökat och, på Alliansregeringens initiativ, i en större utsträckning tas från biståndsbudgeten."  …  Läs mer »

En feministisk utrikespolitik kräver mer än tomma ord

"När Malala Yousafzai mottog Nobels fredspris talade hon inte bara om flickors utbildning. Hon pekade också på det våld och den militarism som hon själv drabbats av, de normer och prioriteringar som står i vägen för hennes mål. Yousafzai frågade: Varför är de länder som vi kallar ”starka” så mäktiga när det …  Läs mer »

”Men det får man väl inte säga i det här jävla landet”

"Det paradoxala med SD:s ökade stöd kan bli att den samlade vänstern tar sig samman till ett politiskt paradigmskifte. Likt 30-talets fascistiska rörelser skrämde Socialdemokraterna till insikt om att staten inte kan spara i tider med hög arbetslöshet. Det krävs ett inkluderande politiskt projekt för att skapa förtroende." …  Läs mer »

Belarus: Våga isolera regimen och satsa på landets demokratirörelse

"Situationen i Belarus är svår, men det finns möjligheter att påverka utvecklingen i positiv riktning. Och Sveriges regering kan spela en viktig roll. Men det förutsätter att man är beredd att stå upp för en värdebaserad utrikespolitik och motverka de krafter inom EU som lägger större vikt vid realpolitiska intressen." …  Läs mer »

Feministisk utrikespolitik – en förutsättning för fackliga rättigheter

"För att den nya världsordning vi efterlyser ska vara socialt hållbar måste en feministisk politik föras som garanterar kvinnliga arbetares villkor och fackliga inflytande. Det handlar om att möjliggöra för kvinnors egenföretagande, rätten till goda jobb (“decent work”) och om att kvinnor får lagstadgade rättigheter på arbetsmarknaden." …  Läs mer »

Efter alla klimatfiaskon: Nu riktas världens blickar mot Paris

"I det nya avtalet ska både fattiga och rika länder bidra. Sloganen «Gemensamt men olika ansvar», som hängt med sedan konventionens instiftande, sitter fortfarande hårt i väggarna men i realiteten är det svårare. Många av världens länder befinner sig nu på samma nivå som England gjorde när det industrialiserades" …  Läs mer »

”Vi kan inte vara solidariska i en glaskupa, den kommer att spricka”

"Vi måste säga att vi prioriterar FN framför NATO, att vi prioriterar mänskliga rättigheter framför vapenexport. Och vi behöver en ny östpolitik som inriktar sig på gemensam säkerhet där vi inte demoniserar Ryssland utan för en principfast dialog för att påverka Ryssland i positiv riktning." …  Läs mer »

Socialdemokrat, här har du din klasskamp

"Min vän berättade en gång om hur hennes pappa som är lastbilschaufför inte kan se sig själv i dagens feminism för att den pratar om den vita heterosexuella mannen som den mest priviligierade. Han förstår liksom inte hur hans söndertrasade och förtidspensionerade kropp med en historia av många sjukskrivningar kan vara den …  Läs mer »