Hallå folkrörelsen

Reportage: Västsaharas folk kräver självständighet

"Samtidigt som arbetet pågår med att stärka den västsahariska demokratin träffar Marocko ekonomiska avtal med utländska företag och nationer kring fiskerättigheter och naturresurser i de ockuperade områdena. Mellan Marocko och Frankrike är banden starka och Frankrikes position i FN:s säkerhetsråd är en bidragande faktor till att FN:s insatser begränsas till att följa …  Läs mer »

S-kvinnor: ”Säkra stödet till kvinnojourerna”

"Det är bra att anslagen till kvinnojourernas verksamhet höjs, men det räcker inte. Kvinnojourerna får ansöka om tidsbegränsade bidrag och kan aldrig planera långsiktigt. S-kvinnor kräver att kvinnojourernas stöd säkras, det måste vara långsiktigt och realistiskt." …  Läs mer »

Efter Pegida: kraftiga högervindar blåser i Tyskland

"AfD, Pegida och deras sympatisörer kan dra nytta av ett allmänt missnöje som spelar andra högerpopulistiska partier i Europa i händerna. Rörelsen tilltalar de delar av medelklassen som redan rört sig mot höger av rädsla för social utslagning." …  Läs mer »

Replik: ”Positivt att elevrörelsen gått ifrån den mer partipolitiska präglingen”

"Vi anser att Sveriges Elevkårer är en folkrörelse. Det är en organisation med medlemmar som aktivt söker sig till engagemang och där organisationen frodas med sina medlemmar. Vi har inte varit i organisationen innan 2010, men vi har under vår tid sett, och ser fortfarande, en organisation där faktisk demokrati får frodas." …  Läs mer »

Rapport från Vårgårda: arbetarrörelsen borde lära av frikyrkorna

"Jag försöker erinra när jag under mitt fyra år långa engagemang inom arbetarrörelsen hört någon tala själavård eller om ledarvård. Det talas mycket om att vi inte ska bränna ut oss, men det läggs snarare på individnivå än ses som ett tillstånd som kräver vård."  …  Läs mer »

Hur mycket makt vill du ha när du blir stor?

"I dag dominerar åttiotalets effektivitetsdogmer all debatt om arbetsmarknadens villkor. Maktförskjutningen på arbetsmarknaden, från löntagare till arbetsgivare, har resulterat i ett kraftigt minskat inflytande för både fackförbund och enskilda." …  Läs mer »

Grace och Frankie – spexig allians på äldre dar

"Netflix har lyckats med att inte spela för mycket på stereotyper, varken gällande manligt och kvinnligt, sexuell läggning eller relationer. Det är en rakt igenom intelligent serie, som trots att den är amerikansk, inte låter humorn vara för uppenbar eller allvaret för allvarligt." …  Läs mer »

Fackförbund för elever blev stödtrupp åt näringslivet

"Är det verkligen en folkrörelse? Någon gång i början på 00-talet förlorade alla Sveriges gymnasieelever den enda organisation som hade företrätt dem politiskt och fackligt. Vad tycker eleverna om det? Vet de ens om det? Deras röst existerar inte i debatten."  …  Läs mer »