Diskussionsmaterial

På bussen till Avesta (diskussionsmaterial)

  Detta är diskussionsmaterial till intervjun ”På bussen till Avesta” som Tvärdrags Sofie Eriksson gjort med kommunalrådet Lars Isacsson. Passar utmärkt att använda på ett SSU-klubbmöte, studiecirkel, kurs med mera. Att diskutera: Vad tycker ni om texten och vad tycker ni om förslaget avgiftsfri kollektivtrafik? Vilka olika argument för reformen finns att hämta …  Läs mer »

Efter kooperativa principer (diskussionsmaterial)

  Detta är diskussionsmaterial till reportaget ”Efter kooperativa principer” av Jens Börjesson och André Larsson. Passar utmärkt att använda på ett SSU-klubbmöte, studiecirkel, kurs med mera. Att diskutera:  Skillnaderna mellan olika demokratiska former. Varför försöker de som figurerar i reportaget påverka samhället utanför kommunen istället för genom den? Vad har den utomparlamentariska kampen …  Läs mer »

Basinkomst, en feministisk reform? (Diskussionsmaterial)

  Detta är diskussionsmaterial till intervjuerna ”Basinkomst, en feministisk reform?” med Katerin Mendez och Ulrika Lorentzi. Passar utmärkt att använda på ett SSU-klubbmöte, studiecirkel, kurs med mera. Mendez och Lorentzi tycker olika i frågan om vi borde införa basinkomst och ger olika perspektiv på reformen. Tips på diskussionsövning utifrån intervjuerna är: anordna en …  Läs mer »

Tredje vägen i kulturdebatten – diskussionsmaterial

  Detta är diskussionsmaterial till texten ”Tredje vägen i kulturdebatten” av Liss Jonasson. Passar utmärkt att använda på ett SSU-klubbmöte, studiecirkel, kurs med mera. Liss Jonasson beskriver i texten kulturdebatten som en ”snårig väg” och ritar upp några olika ståndpunkter i debatten. Vi kan kalla ståndpunkterna för olika vägar att gå. Använd whiteboard …  Läs mer »

Folkbildningsflik på hemsidan!

Socialdemokratisk idédebatt formas inte främst i en tidskrift, utan i myllrande möten mellan människor i folkrörelser. Därför har vi skapat fliken ”Diskussionsmaterial” på hemsidan. Här samlar vi diskussionsmaterial som passar utmärkt för ett SSU-klubbmöte, studiecirklar, kurser med mera. Läs Tvärdrag – tillsammans! Diskutera Tvärdrag – tillsammans! Samhällsförändrande idéer formuleras av breda rörelser …  Läs mer »