It’s all about love

Jag vill fortfarande bli kär!

När den feministiska debattören bell hooks refererar till det amerikanska samhället beskriver hon det som en "White Supremacist Capitalist Patriarchy". Från en så radikal, politisk utgångspunkt kan steget tyckas vara långt till att skriva en bok om kärlekens konst. Men med ”Allt om kärlek – nya visioner” drar bell hooks politik och makt ett steg närmare det vardagliga och privata.

bell hooks beskriver kärleken som en praktik och en kunskap, att ge och ta kärlek kräver hårt arbete och är inte vetskaper som ges till människan av naturen. I vägen för kärleken står rädslan att förlora makt och därför väljer vi alltför ofta bort kärlekens praktik och etik. 

”I det universum där könen heter Mars och Venus vill männen ha makt och kvinnor emotionell tillhörighet och anknytning. På den här jorden har egentligen ingen tillfälle att lära känna kärleken, eftersom det är makt och inte kärlek som hör till ordningen för dagen.”
(s 180)

bell hooks är ett friskt och radikalt inslag i en genre av böcker som alltför ofta präglas av ett sexistiskt och heteronormativt synsätt på människors relationer till varandra. Sann kärlek kräver ömsesidighet i respekt givande och tagande, inte dåliga bortförklaringar av typen Mars och Venus.

Samtidigt som boken är en omfattande samhällskritik är bell hooks mycket personlig. ”Allt om kärlek. Nya visioner” skildrar författarens sökande efter kärlek från att vara barn i ett trasigt hem till att vara en svart, heterosexuell kvinna i USA.

Det är en styrka av författaren att hålla nivån både på ett filosofiskt politiskt och på ett personligt plan. Samtidigt kan de personliga exemplen bli några för många – ibland drunknar budskapet i långa beskrivningar av författarens egna relationer.

Ett bra sätt att läsa bell hooks är med en god kopp te, ett kapitel i taget. Låt sedan budskapet sjunka in någon dag eller två innan det är dags för nästa. Då kommer författaren bäst till tals och budskapet ges sin rättmätiga kraft.

bell hooks övertygar om att den sanna kärleken finns, om vi bara vågar bli kära. För visst kan det kännas övermäktigt att störta de orättvisor som håller kärleken tillbaka – men jag vill fortfarande bli kär!