Hetero är norm även i SSU

I dagens samhälle styr normen. Det spelar ingen roll hur mycket vi vill försöka förändra detta och säga att vi är världens mest jämställda land.

Verkligheten ser inte bättre ut än att ungdomar idag använder skällsord som "bögjävel" eller liknande. Detta språkbruk har på något sätt etsat sig fast i det svenska språket. Även om alla människor kanske inte har dessa värderingar så använder många sig ändå av skällsord med sexuell anknytning.

Problemet i Sverige är att alla vet att det är normen som styr, och även om de försöker släta över problemet så finns det ändå där. Ett exempel är när människor i vardagligt tal försöker använda sig av neutrala ord. Men problemet med detta är att betoningen av orden blir skruvad och orden uppfattas som normativa ändå.

Ett annat exempel som det talas för lite om är att det förekommer ungefär lika mycket misshandel i homosexuella parförhållanden som i heterosexuella, men att straffen för brotten ser annorlunda ut beroende på om du är homo- eller heterosexuell. Det är även vanligt med våldsbrott mot homosexuella, där människor lägger sig i bakhåll för att sedan slå ner en främling bara för att denna har en sexuell läggning som skiljer sig från heteronormen.

Något som det också talas alldeles för lite om är att HBT-världen idag ser ut som samhället i stort med den homosexuelle mannen som norm och där de lesbiska hamnar lite i skymundan. När man tänker på homosexualitet så tänker man på två män och inte på två kvinnor.

SSU har också en norm

Skiljer sig då SSU från samhället? Är vi en isolerad ö, där det inte finns någon heteronorm? Har vi verkligen slopat norm-tänket? Är vi i SSU idag så medvetna i HBT-frågan som vi tror att vi är? Vi som skriver tror inte att det är så. Även inom SSU uppfattar vi killar med "feminina" egenskaper som att dessa automatiskt är homosexuella. Vad säger det om oss? Borde inte vi som är så pass "upplysta" och tycker så mycket bra i principprogram och åsiktstexter kunna se bortom människors sätt att vara på? Varför försöker även vi att placera folk i fack?

Mannen som norm syns även inom SSU. Inom SSU idag är det tydligt att det finns fler killar som har klivit ut ur garderoben än vad det finns tjejer som gjort det. Beror det på att det finns fler bögar i organisationen eller att flatorna inte vågar ta steget ut? Hur många av oss vet egentligen om vi har suttit på möte med en transperson?

Nu tror vi att det är dags för SSU att ta steget mot ett mer sexuellt förbund, där vi inte skäms för att tala om det sexuella förtrycket i samhället och sedan leva som vi lär inom vårt förbund.

En så stor rörelse som vår måste kunna klara av flera förtryck samtidigt och se sambandet mellan dessa! Det kanske är dags för SSU att starta upp studiecirklar i HBT-frågor där vi med stor fördel skulle kunna använda oss av både RFSU och RFSL.

Det är viktigt att vi inom rörelsen får en bred utbildning inom detta, så att vi faktiskt kan diskutera dessa frågor på ett mer seriöst sätt än vad vi gör idag. Och på allvar även inkludera sexualitet som ett av de olika förtrycken. Vi måste erövra kunskap för att eliminera våra rädslor!