Har vi inte råd att ta hand om varandra?

Om skattehöjningar utesluts ur det politiska medvetandet kortsluts politiken. Svaren blir automatiskt mer privatisering. Den så kallade äldrechocken blir bara ett riktigt problem om man från början slagit fast att marknaden är vägen och sanningen, menar Ali Esbati, ekonom vid den norska Manifest analyse. Dessutom vinner högern på walk-over.