Gör Sverige till kärnvapenfri zon

 

De senaste månaderna har rapporter kring Nordkoreas kärnvapentester haglat ner. Att ett såpass instabilt land besitter massförstörelsevapen visar återigen på behovet av nedrustning och fler fredsförespråkare i världen. Samtidigt som Nordkorea ökar spänningarna i Asien ser vi hur stormakterna rustar upp och moderniserar sina kärnvapenarsenaler. Ett Sverige som under Kalla krigets mest kyliga stunder stod upp för världsfreden måste återigen axla den rollen. Som ett föregångsland för Europa och resten av världen är det nu tid att man utropar svenskt territorium som kärnvapenfritt.

Frågan måste nämligen upp på dagordningen för när vi återigen går in i en period av ökat kärnvapenhot från både USA i väst, Ryssland i öst och ett instabilt Nordkorea krävs det att vi står upp för världsfreden. För jämsides med klimathotet och de stora klassklyftorna i världen, är kärnvapen ett av de största hoten mot vår tillvaro på jorden. Det är med insikten om att dessa hot är påverkbara som vi måste fortsätta kampen mot massförstörelsevapen.

Införande av kärnvapenfria zoner sker med en strävan efter avspänning och världsfred. Världspolitiken ska inte domineras av doktriner som bygger på avskräckning som i sin tur leder till upprustning och konflikt. Den gemensamma säkerheten har sin grund i nedrustning och ökad tillit mellan länderna. Inte med ett ständigt överhängande hot om armageddon och massiv vedergällning. 

Idag finns det cirka 15 000 kärnvapen i världen, men någon vilja att rusta ned visar världens kärnvapenstater inte. Istället satsas stora pengar på modernisering och utveckling av nya missilsystem.

Sverige är ett föregångsland i världen inom många områden, men vårt engagemang för världsfred sticker ut. Ända sedan Palmes tid har Sverige spelat en viktig roll i fredsförhandlingar. Nu sitter vi i säkerhetsrådet, där vi återigen måste axla den viktiga rollen som fredsmäklare. Margot Wallström gör ett grymt jobb, men hon måste också trycka på det som är av störst vikt, en svensk kärnvapenfri zon. 

Om vi fastslår att kärnvapen inte får befinna sig på svenskt territorium så ges en tydlig signal om nedrustning och avspänning. Främmande makt skulle inte ens behöva fundera på att t.ex. gå in i Slite hamn med en atomubåt. Ett statement som skulle visa på vår missaktning och avsky mot kärnvapen som inte bringar någon säkerhet till världen och utgör ett hot mot allt liv på jorden.

Samtidigt finns det idag åtta kärnvapenfria zoner i världen som kraftigt begränsar kärnvapenmakterna i deras agerande, då de omfattar omkring tre fjärdedelar av all landmassa utanför kärnvapenstaterna. Trots detta är majoriteten inom den svenska borgerligheten fortfarande emot förslaget om en kärnvapenfri zon. Enligt dem så går ett NATO medlemskap före folkets välbefinnande.

Oavsett de borgerligas krigsiver och bristande verklighetsförankring måste vi inse att detta är en fråga som är avgörande för kommande generationer. Med ett mål om totalförbud av kärnvapen är kärnvapenfria zoner ett viktigt vägskäl i den strävan. En kärnvapenfri värld är ingen ouppnåelig utopi, det är en nödvändighet för att säkra framtiden. Ett civiliserat samhälle har inget till övers för kärnvapen.