Fox får folk att rösta republikanskt. Nu är det bevisat.

Det visar en kartläggning som bland annat forskaren Ethan Kaplan vid Stockholms universitet har gjort. Han och en grupp forskare har analyserat introduktionen av den amerikanska kanalen Fox News i 9256 amerikanska städer i 28 stater och hur väljarnas röstande ändrades i president- och senatsval.

Resultaten indikerar att det inte enbart handlade om att enskilda politiker vann röstningsfördelar utan om en bred, ideologisk påverkan som inte var knuten till att vissa personer exponerats i större eller mindre utsträckning.

Frågan är då: hur påverkas svenskarna av de alltmer borgerliga medier som finns i landet, och vad ska vi i arbetarrörelsen göra? Är mot-indoktrinering det enda vapnet, eller finns det någon möjlighet att få en journalistik som verkligen står på de svagas sida och förmår se förbi den gällande agendan? I valet var det ytterst tydligt att borgerlighetens verklighetsbeskrivning vann. Hur möter vi den till nästa gång, och under åren i opposition? Är det dags för en tidning nu, eller vad ska vi göra?