Ungefär 46 miljarder kronor försvinner varje år från den svenska statskassan. 46 miljarder som skulle ha gått till välfärden. Men hur går skatteflykten egentligen till? Vi kan inte med säkerhet säga hur mycket kapital de så kallade skatteparadisen gömmer runt om i världen. I Sveriges fall vet vi att det idag rör sig om upp emot 500 miljarder …  Läs mer »