”Strävan efter mätbarhet och effektstyrning innebär successivt en likriktning av kulturlivet.” Paulina Granberg, kulturpolitisk talesperson i SSU, varnar för marknadskrafternas allt starkare grepp om kulturen. Är kulturlivet självständigt från politiken? Eller är det politiken som styr kulturlivet? Ibland uppfattas kulturlivet som en isolerad ö, helt fri från politisk inblandning. Faktum är dock …  Läs mer »