Frågan om surrogatmödraskap är högaktuell. Riksdagens socialutskott beslutade i mars att det ska tillsättas en utredning som förutsättningslöst ska se över frågan om surrogatmödraskap. I den efterföljande debatten har flera debattörer hävdat att ett ja till surrogatmödraskap är den logiska förlängningen av att stå upp för rätten till den egna kroppen. Att motsätta sig surrogatmödraskap sker på samma konservativa …  Läs mer »