"Situationen i Belarus är svår, men det finns möjligheter att påverka utvecklingen i positiv riktning. Och Sveriges regering kan spela en viktig roll. Men det förutsätter att man är beredd att stå upp för en värdebaserad utrikespolitik och motverka de krafter inom EU som lägger större vikt vid realpolitiska intressen." …  Läs mer »