"Sverige toppar listan bland de rika länderna med en biståndsbudget som motsvarar en procent av Sveriges BNI. Denna siffra är dock vilseledande. Avräkningar från biståndsbudgeten har ökat kraftigt under 2000-talet då kostnader för bland annat flyktingmottagande ökat och, på Alliansregeringens initiativ, i en större utsträckning tas från biståndsbudgeten."  …  Läs mer »