Skribentarkiv

Feministisk utrikespolitik – en förutsättning för fackliga rättigheter

"För att den nya världsordning vi efterlyser ska vara socialt hållbar måste en feministisk politik föras som garanterar kvinnliga arbetares villkor och fackliga inflytande. Det handlar om att möjliggöra för kvinnors egenföretagande, rätten till goda jobb (“decent work”) och om att kvinnor får lagstadgade rättigheter på arbetsmarknaden." …  Läs mer »

TTIP- ett transatlantiskt odjur med många armar

"Problemet är att implementeringen sker på ett orättvist sätt. Om staters lagstiftning kolliderar med investerarnas vinstintressen kommer företagen att, om avtalet träder i kraft så som det ser ut idag, kunna utnyttja sin rätt till kompensation för potentiellt förlorade framtida vinster. Så fort en stat stärker sitt regelverk till förmån för miljön …  Läs mer »