Sedan Alliansens åtta år av skattesänkningar har vi sett hur de med pengar börjat åka i gräddfil när det kommer till sjukvård. Asal Gohari från SSU Uppsala har lösningen: Slopa de privata sjukförsäkringarna. Alla vet att Alliansen under åtta år vid makten inte gjorde annat än att se det svenska samhället som deras borgerliga experiment. Man experimenterade med allt …  Läs mer »