Förbjud privata banker att skapa pengar!

 

Idag skapas 98 % av våra pengar av privata banker ”ex nihilo” ur ingenting när någon tar ett lån och förstörs när lånet återbetalas. Bara 2 % är sedlar och mynt skapade av riksbanken. Men hur går det till, varför är det ett problem, och finns något bättre alternativ?

När du lånar av en bank händer följande: (1) du får en skuld till banken, (2) banken får en skuld till dig. Lånekontraktet står för din skuld till banken. Siffrorna du ser på kontot står för bankens skuld till dig och fungerar som pengar i ekonomin. Banken måste alltså inte ha pengar som de sedan lånar ut, nya pengar skapas som skulder genom att du och banken kommer överens om att ni är skyldiga varandra en viss summa.

Här är 9 skäl till varför det är problematiskt att låta privata företag skapa pengar och varför vi istället borde ge riksbanken ensamrätt att skapa alla pengar som skuld- och räntefria e-kronor som likt snäckskal eller guldmynt cirkulerar som stabila betalningsmedel i ekonomin:

(1) Ohållbar skuldsättning. Enda sättet att expandera penningmängden idag är att privata banker skapar och lånar ut mer, men då måste någon skuldsätta sig. Men när kunderna är för skuldsatta för att låna mer kan det utlösa en negativ deflationsspiral och finanskris. Om riksbanken istället skapar pengar måste ingen skuldsätta sig för att penningmängden ska öka.

(2) Börsbubblor och finanskriser. Privata banker tjänar mer ju mer de skapar och lånar ut och lånar därför alltid så mycket de kan till kreditvärdiga kunder. Då skapas bubblorna som kan kollapsa och utlösa en kris. Om riksbanken får ensamrätt att skapa pengar måste bankerna låna in pengar av sparare först, som de sedan lånar ut. När vi lånar av varandra istället för av framtiden, då blir bubblor och finanskriser mycket sällsynt.

(3) Odemokratisk kontroll över investeringar. Bankerna har makten att välja vem som ska få del av nyskapade pengar och styr därmed vad samhället ska arbeta med. Om riksbanken istället skapar nya pengar bestämmer vi demokratiskt hur nyskapade pengar investeras.

(4) Ökade ekonomiska klyftor. Bankerna lånar främst ut till att köpa tillgångar. Den enskilt största anledningen till den ökande ojämlikheten sedan finansavregleringarna novemberrevolutionen 1985 är värdeökningen på tillgångar.

(5) Improduktiva investeringar. Alldeles för lite nyskapade pengar går idag till produktiva investeringar i företag och industri. Får staten nyskapade pengar kan de användas mer produktivt än till att låta tillgångar byta ägare.

(6) Riksbanken får svårt att kontrollera inflationen. När penningmängden växer och förstörs under privata bankers kontroll får riksbanken svårt att kontrollera inflationen. Om riksbanken skapar alla pengar blir det lätt att kontrollera inflationen.

(7) Dyr hyra till privata banker. Staten går miste om seignioragevinster på uppåt 50 miljarder årligen. Vi hyr alla ca 2500 miljarder vi använder som elektroniska betalningsmedel från privata banker till dyra räntekostnader, pengar som istället kunde tillfalla staten.

(8) Ineffektiv och kostsam byråkrati. När bankerna har makten att skapa pengar krävs komplexa regelverk för att hindra att bankerna missbrukar denna möjlighet. Får riksbanken ensamrätt att skapa pengar behöver inte bankerna kontrolleras mer än vanliga företag, då slipper vi implementera exempelvis senaste regelverket Basel III som beräknas kräva 70 000 heltidstjänster med byråkrater i EU bara för att implementeras och administreras.

(9) Bankerna är för stora för att låtas falla. Får bankerna problem med sina skulder och lånekontrakt kan hela penningmängden hamna i gungning och falla. Då faller vårt betalsystem och ekonomin stannar. Därför måste staten rädda bankerna vid kris. Om riksbanken får ensamrätt att skapa pengar blir penningmängden säker. Bankerna kan gå i konkurs utan att betalsystemet faller. Sverige kommer då stå robust under en global finanskris.

Så vad väntar vi på? Det är dags att kräva ett stopp för de privata bankernas skuldpengar! Förändringen börjar här och nu. På måndag 10 april behandlar partikongressen motionerna D59–D65 som föreslår just att riksbanken ska få ensamrätt att skapa pengar, kontakta ditt kongressombud och säg din mening eller var där och ta debatten!

 

Bild: Flickr