Folkbildningsflik på hemsidan!

Socialdemokratisk idédebatt formas inte främst i en tidskrift, utan i myllrande möten mellan människor i folkrörelser. Därför har vi skapat fliken ”Diskussionsmaterial” på hemsidan. Här samlar vi diskussionsmaterial som passar utmärkt för ett SSU-klubbmöte, studiecirklar, kurser med mera.

Läs Tvärdrag – tillsammans! Diskutera Tvärdrag – tillsammans! Samhällsförändrande idéer formuleras av breda rörelser och kamp underifrån.