Feministiska vägar till Europa

Bild: Freedom House

Från krigets Syrien flyr människor för sina liv. Vägen till säkerhet kan­tas av stora risker. Därför måste vägarna till Europa vara säkra, lagliga och feministiska.

Sedan början av 2016 flyr fler kvinnor och barn i världen än tidigare. Vad det beror på är ännu inte helt kartlagt, men att situationen i Syrien förvärrats är förmodligen ett av skälen. För invånare i utsatta städer som Aleppo är det närmast omöjligt att stanna kvar. En annan förklaring tros vara att möjligheterna till familjeåterförening i många europeiska länder blivit sämre. Hela familjer måste ta den långa och farliga smuggelvägen till Europa när det inte längre är möjligt att låta några, oftast männen, resa före.

Flickor och kvinnor måste ta sig över den militariserade gränsen mellan Turkiet och Syrien och trotsa havets faror. Därutöver utsätts de för ytterligare risker kopplade till deras redan förtryckta ställning.

I Turkiet finns omkring två miljoner syriska flyktingar. Flykten kräver att människor och familjer lämnar nästan allt de äger bakom sig. Flyktingarna blir därför utsatta på flera sätt – ekonomiskt, fysiskt och psykiskt.

EU har drivit linjen att Turkiet ska ge syriska flyktingar arbetstillstånd. Trots att landets arbetsmarknadsminister i januari i år lovade att så skulle ske har ännu inget hänt. Även om en del av flyktingarna kunnat ta lågbetalda svarta jobb sinar så småningom besparingarna och det blir allt svårare att försörja familjen. Bland kvinnorna i den här situationen ökar ”överlevnadssexet”, det vill säga sex i utbyte mot mat och husrum.

Många biståndsarbetare och organisationer från det civila samhället har slagit larm om att syriska flickor och kvinnor säljs i Turkiet. Inte sällan är syftet att kvinnan som säljs ska bli en mans andra, tredje, eller fjärde ”fru” i de sydöstra delarna av landet där religiösa mångäktenskap blivit allt vanligare, trots att det är olagligt.

Eftersom att kvinnorna inte är gifta i lagens mening saknar kvinnan lagstadgad säkerhet. Duger hon inte är det enkelt att köpa en ny flicka. Objektifieringen har nått extrema former. Det är familjer i desperata situationer som, under ekonomiskt tvång, säljer sina döttrar för att ge resten av familjen en chans att överleva.

När länderna som flyktingarna reser genom är ovilliga, eller saknar möjlighet, att upprätthålla rättsstatens principer lämnas flyktingarna värnlösa. Utan det skydd som rättsstatens principer kan ge exponeras kvinnor och barn för mäns våld.

Extrema patriarkala strukturer legitimerar att kvinnor utsätts för sexuella övergrepp som betalning till smugglare. Övergreppen är systematiska. Det handlar inte om en mans våld mot en enskild kvinna.

Det sammanlagda förtrycket är mer omfattande än så. Det handlar om att begränsa kvinnors frihet, inte minst deras ekonomiska möjligheter att själva kunna försörja sig och betala för de tjänster man är beroende av. Listan över övergrepp kan göras hur lång som helst. Det finns lika många sätt att utnyttja kvinnor på som det finns utnyttjare.

Medan Sverige och EU inför nya metoder för att försvåra flykten kan vi inte bara se på. Socialdemokraterna gick till val med löftet om att Sverige åter skulle bli en stark röst internationellt. Att stå upp för solidaritet och jämställdhet över gränserna genom feministiska vägar till Europa är en utmärkt möjlighet att uppfylla det löftet.

Därför kräver vi:

• Öppna fler lagliga vägar till Europa och utöka rätten till familjeåterförening. Sätt in extra insatser för att hjälpa särskilt utsatta, som kvinnor och barn. Fler kvinnor och barn kommer att kunna fly undan döden och krigets utsatthet när resan blir säkrare.

• Öka antalet kvotflyktingar. Antalet kvotflyktingar var under 2015 endast 1 900. En kvotflykting får åka direkt till säkerheten och behöver inte riskera livet på vägen till säkerhet.

• Starta en europeisk kvinnostödlinje. En linje som flickor och kvinnor kan få hjälp via. Linjen skulle finansieras av EU-medel, och bemannas av kvalificerad personal med tillgång till tolkar. En sådan linje kan också användas till att samordna stödinsatser och förmedla kontakter till exempelvis den lokala polisen.

Feministiska vägar värderar alla människoliv lika. Feministiska vägar är säkra vägar. För solidaritet med våra systrar, över gränserna!