Efter kooperativa principer (diskussionsmaterial)

 

Detta är diskussionsmaterial till reportaget ”Efter kooperativa principer” av Jens Börjesson och André Larsson. Passar utmärkt att använda på ett SSU-klubbmöte, studiecirkel, kurs med mera.

Att diskutera: 

  • Skillnaderna mellan olika demokratiska former. Varför försöker de som figurerar i reportaget påverka samhället utanför kommunen istället för genom den?
  • Vad har den utomparlamentariska kampen för roll?
  • Fördelar och nackdelar mellan parlamentariska och utomparlamentariska metoder för förändring?

Workshoptips:

  • Klipp ut era favoritcitat ur texten och gör ett collage. Nu har ni ett konstverk – vad säger det er? Diskutera varje citat eller det samlade intrycket av konstverket.