DE RIKA – nytt nr av Tvärdrag!

 

Nr 4/2016 av SSU:s idépolitiska tidskrift Tvärdrag har titeln “De rika” och gör upp med den rikaste 1 procenten i Sverige.

– Vi försöker förstå ojämlikheten genom att studera de som tjänar på den, de rika. Men det är också ett försök att mobilisera kring att vi, de 99 procenten, ska vända oss emot enprocentarnas makt, säger Tvärdrags chefredaktör Nils Forsén.

I numret kartläggs Sveriges rikaste procent utifrån frågeställningen “Vilka är de, vad gör de och varför ska vi bry oss?” och det framgångsrika företaget Klarnas affärsidé granskas som ett försök att förstå den nya ekonomiska eliten.

Men inte bara den offentliga sfären utforskas – tidningen innehåller även ett besök på Östermalms ICA och analyserar porträtteringen av överklassen i tv-serier.

Vad som ska göras åt de rikas makt debatteras också. Förslag formuleras på hur skattesmitningen ska stoppas, skattesystemet borde göras om och hur de rika ska integreras i skolan.