Blockaden måste brytas -Ship to Gaza seglar igen


I sommar seglar Ship to Gaza på nytt för att i praktisk handling bryta Israels inhumana blockad. Mikael M Karlsson, medlem av Tvärdrags redaktion och ordförande för svenska Ship to Gaza, skriver på bloggen. 

ETT DUSSINTAL BARN i Gaza City demonstrerade i förra veckan. Deras budskap är att Israels blockad, som förnekar barnen i Gaza rätten till ett liv i trygghet och säkerhet, måste få ett slut. När barn säger ifrån har vuxna ett ansvar att lyssna. När en hel befolkning tvingas leva i fattigdom utan framtidstro har omvärlden ett ansvar att agera.

PÅ GAZAREMSAN bor omkring 900 000 barn. Det är mer än halva befolkningen. Landremsan längs medelhavskusten är bara 42 kilometer. Inte längre än ett maratonlopp. Detta gör Gaza till ett av världens mest barntäta områden. Barnen i Gaza är de som drabbas hårdast av Israels blockad.

BLOCKADEN AV Gazaremsan har ägt rum sedan 2007. Under dessa år har Israel kontrollerat och kraftigt begränsat all införsel och export av varor från Gaza. Med ett fåtal undantag har inget utöver det absolut mest nödvändiga släppts in i området. Israel har dessutom med regelbundna mellanrum anfallit området militärt. År 2008-2009, 2012 och 2014 har omfattningen varit så omfattande att det rört sig om krig. En sexåring på Gazaremsan har alltså under sin livstid upplevt tre krig.

IDAG RÅDER BRIST på de flesta basvaror i Gaza. På grund av blockaden har någon återuppbyggnad aldrig kommit igång efter krigen. Hela områden ligger i ruiner, men blockaden stoppar byggnadsmaterial från att komma in i Gaza. Samtidigt hindras all export från området vilket gör att invånarna saknar möjlighet till egna inkomster. Mer än två tredjedelar av befolkningen är beroende av internationellt bistånd. Ändå hålls Gazas hamn stängd och människorna förnekas rörelsefrihet. Området har med rätta kallats för världens största utomhusfängelse. Ett fängelse där alltså hälften av de intagna är barn.

VALET I ISRAEL för snart två veckor sedan grusade alla förhoppningar om att Israel självmant kommer att agera för fred med sina grannar. Istället vann högern i Israel makten med löften om att aldrig acceptera en palestinsk stat eller några eftergifter till palestinierna. Om inte omvärlden agerar för att tvinga Israel till att häva blockaden finns inget hopp om att situationen kommer förbättras på Gaza. För varje försvarare av mänskliga rättigheter är det självklart att status quo inte kan accepteras.

SHIP TO GAZA kommer i sommar segla tillsammans med en internationell flottilj för att bryta blockaden av Gaza. Aktionen sätter strålkastarljuset på Gaza och för upp frågan om blockaden på den politiska dagordningen. Sveriges regering borde svara genom att med kraft kräva av Israel att de häver blockaden. Genom en dubbelsidig strategi där regeringen gör vad de kan medan civilsamhället tar sitt ansvar och agerar i praktisk handling för att bryta blockaden kan vi åstadkomma förändring.

TILLSAMMANS KAN vi skicka ett tydligt budskap till de demonstrerande barnen i Gaza: Vi har hört er. Vi kommer snart.