Basinkomst, en feministisk reform? (Diskussionsmaterial)

 

Detta är diskussionsmaterial till intervjuerna ”Basinkomst, en feministisk reform?” med Katerin Mendez och Ulrika LorentziPassar utmärkt att använda på ett SSU-klubbmöte, studiecirkel, kurs med mera.

Mendez och Lorentzi tycker olika i frågan om vi borde införa basinkomst och ger olika perspektiv på reformen. Tips på diskussionsövning utifrån intervjuerna är: anordna en debatt!

  • Var två lag, ett som är för basinkomst och ett som är emot.
  • De olika personerna i laget kan vara för/emot reformen utifrån olika perspektiv, till exempel: nån är för det utifrån ett miljöperspektiv, nån är emot utifrån ett feministiskt perspektiv osv.
  • Starta debatten, se till att ha någon som fördelar ordet.
  • Ha efter detta en avslutande diskussion: vad tycker ni själva?
  • Efter diskussionen: vad gör ni av de åsikterna?