Det behövs större ambitioner i bostadspolitiken

Regeringens bostadspolitiska satsning är bra men inte tillräcklig, det menar SSU:s bostadspolitiska talesperson och Tvärdrags ansvarige utgivare Riad Aliefendic, som pekar på SSU:s bostadsrapport. SSU vill bland annat se en fastighetsskatt och starkare allmännyttiga bolag. Så kom äntligen beskedet! Den rödgröna regeringen lägger ett förslag om att omfördela resurser från ROT-avdraget till …  Läs mer »

Debatt: Klassförakt bakom hårdare SL-kontroller

"Sambandet mellan kartorna är uppenbart. I de fattiga delarna kommer kontrollerna att bli fler medan man i de rika områdena kommer att åka lika ostört som innan. Det är de som inte har råd med allt dyrare SL-kort som får stå för notan när ekonomin är körd i botten. De som inte …  Läs mer »

Belarus: Våga isolera regimen och satsa på landets demokratirörelse

"Situationen i Belarus är svår, men det finns möjligheter att påverka utvecklingen i positiv riktning. Och Sveriges regering kan spela en viktig roll. Men det förutsätter att man är beredd att stå upp för en värdebaserad utrikespolitik och motverka de krafter inom EU som lägger större vikt vid realpolitiska intressen." …  Läs mer »

Feministisk utrikespolitik – en förutsättning för fackliga rättigheter

"För att den nya världsordning vi efterlyser ska vara socialt hållbar måste en feministisk politik föras som garanterar kvinnliga arbetares villkor och fackliga inflytande. Det handlar om att möjliggöra för kvinnors egenföretagande, rätten till goda jobb (“decent work”) och om att kvinnor får lagstadgade rättigheter på arbetsmarknaden." …  Läs mer »

Efter alla klimatfiaskon: Nu riktas världens blickar mot Paris

"I det nya avtalet ska både fattiga och rika länder bidra. Sloganen «Gemensamt men olika ansvar», som hängt med sedan konventionens instiftande, sitter fortfarande hårt i väggarna men i realiteten är det svårare. Många av världens länder befinner sig nu på samma nivå som England gjorde när det industrialiserades" …  Läs mer »

Ett erkännande av Västsahara viktigare än någonsin

"Det är centralt för oss att stå upp för det som är kärnan i konflikten, ett folks rätt till sin frihet och självständighet. Men det är minst lika viktigt att vi bemöter de osakliga argument och ibland rena osanningar som förs fram emot Polisario och emot ett självständigt Västsahara." …  Läs mer »

”Vi kan inte vara solidariska i en glaskupa, den kommer att spricka”

"Vi måste säga att vi prioriterar FN framför NATO, att vi prioriterar mänskliga rättigheter framför vapenexport. Och vi behöver en ny östpolitik som inriktar sig på gemensam säkerhet där vi inte demoniserar Ryssland utan för en principfast dialog för att påverka Ryssland i positiv riktning." …  Läs mer »

Socialdemokrat, här har du din klasskamp

"Min vän berättade en gång om hur hennes pappa som är lastbilschaufför inte kan se sig själv i dagens feminism för att den pratar om den vita heterosexuella mannen som den mest priviligierade. Han förstår liksom inte hur hans söndertrasade och förtidspensionerade kropp med en historia av många sjukskrivningar kan vara den …  Läs mer »

Ledare: Säg nej till Saudi!

"Allt tydligare märks nu att den unga socialdemokratin inte vill vara några hycklare. Från allt fler håll hörs röster som kräver att kongressbeslutet om att förbjuda vapenexport till diktaturer följs. Den anförda linjen om vapennedrustning och en självständig utrikespolitik får inte bara blir tomma ord. " …  Läs mer »

Efter år i exil: Nytt läge för Burmas politiska kvinnor

”Min pappa har stora drömmar för mig. Eftersom jag är bra på engelska vill han att jag tar jobb som turistguide nu när jag flyttar hem till Burma. Jag har andra tankar, jag vill kandidera till olika positioner inom partiet. Hur ska jag kunna välja mellan familjen och politiken?” …  Läs mer »