Kristin Linderoth: Bättre att tala ur skägget, än om det

"Snacket om våta drömmar är ett sexistiskt förlöjligande av alla män som sympatiserar med Corbyn eller Sanders. Men det är också ett osynliggörande av alla kvinnor som gör detsamma." …  Läs mer »

Öppna gränsen! Sverige och EU måste ställa krav på Turkiet

"Turkiets handlingar går emot socialdemokratiska värderingar och målen med vår utrikespolitik. Sveriges regering borde nu fokusera på att tillsammans med EU ställa ambitiösa krav på Turkiet för att både underlätta kurdernas situation och stoppa finansieringen av Daesh." …  Läs mer »

Black Lives Matter – från hashtag till bred medborgarrättsrörelse

"Tillgången till ett nationellt nätverk har gjort det möjligt att belysa och protestera mot underrapporterade händelser där afroamerikaner har blivit attackerade eller dödade av poliser. Men problemen är knappast nya. Landet har en komplex historia när det kommer till etnisk diskriminering" …  Läs mer »

Löfven måste hitta en röd tråd – och hålla sig till den

"Sverige behöver omdanande och långsiktiga samhällsformer. Socialdemokratins uppgift har alltid varit större än att förvalta existerande system och hålla tummarna för att det löser sig." …  Läs mer »

”Feminismen nöjer sig inte med missionären”

"När jag i dagarna läser två nyutkomna böcker känns dessa insikter viktigare än någonsin. Anne-Marie Ljungbergs ”I fallinjen. En essä om prekärfeminism” och Laurie Pennys ”Sex, lögner & revolution” är nämligen böcker som aktivt förhåller sig till höger- och vänsterdimensionen. Detta är ett brott med en tradition av politisk ”neutralitet” i feministiska …  Läs mer »

Våga ta strid mot nazism och rasism – innan mörkret faller

"Till svenska politiker som tror att Sverigedemokraterna är ett parti bland andra, ni har fel. Representanter för vanliga partier lägger inte ut kartor på nätet där framtida flyktingboenden finns markerade och kallar det ”samhällsinformation." …  Läs mer »

Öka öppenheten och skippa spriten. Sakerna SSU måste lära av Kommunalskandalen

"Samma konferenser, samma utbytesresor, samma jubileumsmiddagar och många gånger även samma ungdomsförbund – SSU. Vårt ungdomsförbund skolar människor som sedan kommer att ha betydelsefull makt och det förpliktigar." …  Läs mer »

Bilan Osman: ”Det är inte för sent att vinna tillbaka min mor”

"Den konflikt som fackförbund och socialdemokratin organiserar efter - konflikten mellan arbete och kapital - är en konflikt SD mer än någonting annat vill osynliggöra. För det största hotet mot rasismen är när byggnadsarbetarna Magnus och Ahmed samarbetar för gemensamma intressen." …  Läs mer »

Våra politiker måste våga tala om människor som siffror

"Politiken kräver något annat – den kräver hänsynstaganden till miljoner av människor, uppdelade i grupper definierade av olika behov, önskningar och förmågor. Och om man då inte får tala i termer av siffror så försvinner möjligheten att jämföra och diskutera avvägningar."  …  Läs mer »

Kristina Henschen, Union to Union: ”Klimatet är en viktig facklig fråga”

"I den komplexa värld vi lever i är det viktigt att visa på att vi kan vara enade, samtidigt som det kräver mycket rent demokratiskt eftersom att det bygger på att du är beredd att kompromissa."  …  Läs mer »