Sverige borde veta bättre än att sälja drönare

"Sweden claims in one hand to support the peoples demand for freedom and democratic aspiration, yet companies like Saab sells weapons to authoritarian regimes indifferently." …  Läs mer »

- Valfriheten kostar och någon betalar

"Valfriheten kostar och någon betalar. Och, när jag nu denna morgon cyklar genom det som en gång var Malmös arbetarkvarter, passerar gatan där min farmor och farfar bodde när jag var liten, så kan jag känna med hela kroppen vem det är som får notan, som får anpassa sig efter omänskliga villkor" …  Läs mer »

”Tal är till för de som lyssnar, inte för talaren”

Morgan Eklund, förbundskassör på SSU, ger sina bästa skrivtips inför första maj. Allt om hur du förbereder dig inför talet och hur du hanterar paniken när du väl är på plats i talarstolen. Lycka till! …  Läs mer »

Replik: Upphandling lika med nedmontering?

SMYGSLÄPP. "Jag har respekt för att man vill ha med fler krav i offentlig upphandling. Men man måste då också vara ärlig och säga att då blir det bara Scan-korv till barnen för små aktörer kan inte vara med i sådana processer" …  Läs mer »

Upphandling lika med nedmontering?

SMYGSLÄPP. "Över 90 procent av den svenska arbetsmarknaden regleras idag av kollektivavtal. Detta är långt ifrån verkligheten i de upphandlade verksamheterna i Stockholm. I vår hemtjänst gäller det bara 50 %. Ändå vägrar Stockholmsmoderaterna hårdnackat att ställa någon form av sociala krav på leverantörerna i stadens upphandlingar.  …  Läs mer »

Den sociala modellen -en av EU:s viktigaste knäckfrågor

"Det måste visas för EU-medborgarna att det finns en annan väg än åtstramningspolitiken, eller ”satsa på allt”-politiken för den delen. Den europeiska sociala modellen måste innehålla en berättelse, konkreta åtgärder och vara inkluderande" …  Läs mer »

Gärna jämlikhet och mänskliga rättigheter, bara det inte kostar extra

DEBATT. "Men när det europeiska inhemska jordbruket subventioneras med en tredjedel av EU:s budget så kan de afrikanska ländernas egen jordbruksproduktion inte konkurrera" …  Läs mer »

Dieter och surdeg kan aldrig vinna valet

Linnea Koopmann, redaktör för SSU Skånes tidskrift Front Söder, går till attack mot den individualism som omger oss och försämrar möjligheten till gemensamma lösningar på samhällsproblem. Det krävs ingen professur i någonting eller någon skolning alls för att se att något förändrats de senaste åren. Fokus har flyttats utifrån och inåt, från …  Läs mer »

DEBATT. Bensinen bör vara billigare på landsbygden!

"Det är viktigt att utveckla bättre teknik och bättre bilar men processen till att vi alla kör miljövänliga bilar är lång. Jag tycker att vi, enligt en regionalpolitisk modell, behöver införa differentierad bensinskatt." …  Läs mer »

Nazismen är Europas straff

SÖNDAGSLÄSNING. "Främmandegörandet skapar ett utrymme för rasistiska organisationer och partier. Förskjutningen av debatten tvättar rent deras bruna skjortor." Läs Lotta Ilona Häyrynens uttömmande kritik av vardagsrasismen.  …  Läs mer »