Tre jämlikhetsreformer som kan rädda skolan

"Sedan det fria skolvalet infördes under 90-talet har trenden varit tydlig. Elever från familjer med goda ekonomiska förutsättningar har fortsatt relativt höga betyg medan elever med sämre förutsättningar har dramatiskt sjunkande skolresultat." …  Läs mer »

Endometrios – något helt annat än ”bara lite mensvärk”

"Rädslan för att inte kunna försörja mig själv, att inte kunna få barn och oron över att inte kunna leva ett normalt liv gör att jag och så många kvinnor med mig under varje skov har en otrolig ångest." …  Läs mer »

Vad kan Sverige lära av USA om ekonomisk politik?

"Näringslivets makt centreras till en kapitalägande ledning, beslut tas bakom stängda dörrar men medarbetarna påverkas i allra högsta grad av beslut de inte fått möjlighet att påverka. Inom den politiska demokratin vore detta ett övertramp på folkstyret medan det är en given norm i näringslivet."  …  Läs mer »

Edvina Palmcrantz, SSU Vaggeryd: ”Sluta kasta skit på oss elever, Jan Björklund”

"Jag blev ledsen för att du målade upp mig och min generation som lata ungdomar som bara skyller ifrån sig och får allt serverat på ett silverfat, för att jag vet att så inte är fallet." …  Läs mer »

Julia Agha, Jalla Almedalen: ”Integration är mer än fina ord”

"Att sätta färg på just Almedalsveckan kommer förmodligen ta några år. Som ett första steg måste vi däremot bli bättre på att kommunicera vad som händer till alla grupper som är en del av samhället." …  Läs mer »

Efter folkomröstningen – så kan Grekland överleva krisen

"Drömscenariot skulle dock vara ifall EU:s ledare vågade se elefanten i rummet. Nämligen att stödpaketen inte fungerar och att Grekland aldrig kommer kunna betala sina skulder med ytterligare lån" …  Läs mer »

Utmaningen från nyfascismen och socialdemokratins svar

ANALYS: "Avgörande är att förstå att det inte räcker med att moralisera över de dåliga värderingar som ultranationalisterna står för. Sådant moraliserande räcker inte när människor upplever att de ”onda” krafterna talar till dem och vill skydda deras intressen medan de ”goda” krafterna har sitt fokus någon annanstans." …  Läs mer »

Framåt mot den demokratiska socialismen – en studiecirkel i taget

"Genom att läsa de texter som finns upplagda försöker jag hitta det ideologiska, det analyserande. Materialet riktar sig till människor som befinner sig på väldigt olika nivåer och där någonstans tror jag att man också missar en chans till ideologisk fördjupning." …  Läs mer »

Nyliberal nedskärningspolitik bakom Greklands kris

"Det är uppenbart att EU:s och IMF:s strategier för att möta krisen varit och är en katastrof. Grekland gick in i IMF-programmet år 2010 med en skuld på 115 procent av BNP, idag är den snart uppemot 180 procent. Över 40 procent av värdet på det som produceras i landet går direkt …  Läs mer »

Ny global överenskommelse ökar pressen på världens ledare

"Nu är det upp till ILO:s medlemsländer att ta ansvar och leva upp till innehållet i överenskommelsen. Även om överenskommelsen inte är bindande kommer den att spela en avgörande roll i att vägleda länder i rätt riktning. Omkring 60 procent av all global handel i den formella ekonomin är beroende av det …  Läs mer »